Sunday, February 12, 2017

Nothing exciting.

Just had to get out of here for a little while so we went for coffee on this rare sunny day with a temperature of -4c.

Joan is preparing the paprakasz for tonight's dinner and that is about the extent of our exciting day for today.

Podobnie było dostać się stąd na chwilę, więc poszliśmy na kawę na tej rzadkiej słoneczny dzień o temperaturze -4 °.


Joan przygotowuje paprakasz na dzisiejszy obiad i to o zakresie naszej dniu pełnym wrażeń na dzisiaj.

No comments: