Saturday, February 04, 2017

It's over !

A vacant spot now occupies the place where our Christmas stood. We did it. Joan took off the decorations and lights and I dismantled the tree and put it back into it's box for another 325 days or so until we resurrect it once again. Christmas is over! Now we just wait for the arrival of Spring.

Wolne miejsce zajmuje teraz miejsce, gdzie stał nasz Boże. Zrobiliśmy to. Joan zdjął dekoracje i światła, a ja zdemontowane drzewo i umieścić go z powrotem do pudełka jest to przez kolejne 325 dni albo tak dopóki nie wskrzesi go po raz kolejny. Boże Narodzenie jest skończona! Teraz tylko czekać na nadejście wiosny.

No comments: