Thursday, February 02, 2017

Many Cam

So, I took some advice from the internet on how to get my video picture turned right side up when I talked with someone via Skype. It looked good on my screen but the other person could only see my picture. I wrote to the help desk of Many Cam and am waiting for an answer about how to fix it.

Shopping day today, 150 zl spent for the week. I think food prices have risen a little in the past few weeks because we didn't buy anything extra this week.

A little warmer today, 7c and even a little sunshine. Amazing!.Only two more months and Spring should be starting and I'm looking forward to it.

I've been thinking my "life" of genealogy research has almost reached it's end. I've only gone back to 1750 but I've learned so much about where I came from, met so many relatives and visited so many places where they lived. I haven't discovered anyone new in some time nor been contacted by a "new" cousin so I think it's time to be happy with what I have accomplished and hope that someday it will be beneficial to some future relative looking for answers. For now, though, I will just keep updating new births, deaths and marriages to keep the archive up to date.

Wziąłem pod uwagę kilka rad z Internetu, w jaki sposób ustawić obraz  wideo po prawej stronie, kiedy rozmawiam z kimś przez Skype. Na moim ekranie wyglądało to poprawnie, ale druga osoba widziała tylko moje zdjęcie. Napisałem do serwisu pomocy aplikacji ManyCam i czekam na odpowiedź, jak to naprawić.

Dzisiaj był dzień na zakupy, na które wydaliśmy 150 zł. Myślę, że ceny żywności wzrosły nieco w ciągu ostatnich kilku tygodni, ponieważ w tym tygodniu niczego ekstra nie kupiliśmy.

Dzisiaj jest  nieco cieplej, bo  7C z odrobiną słońca. Niesamowite! Tylko dwa miesiące i powinna zacząć się wiosna, na którą czekam.

Myślę, że moje "życie" nad badaniami genealogicznymi prawie dotarło do  końca. Doszedłem w nich do 1750 roku, ale nauczyłem się dużo o tym skąd pochodzę, spotkałem  wielu krewnych i odwiedziłem  wiele miejsc, w których mieszkają. Od pewnego czasu nie odkryłem nikogo nowego ani żaden „nowy” kuzyn nie skontaktował  się ze mną, więc myślę, że nadszedł czas, aby być zadowolonym z tego, co udało się osiągnąć i mam nadzieję, że pewnego dnia będzie to korzystne dla niektórych przyszłych krewnych  szukających odpowiedzi. Na razie jednak, będę po prostu aktualizować nowe narodziny, zgony i zawarte małżeństwa, aby archiwum było na bieżąco.

No comments: