Thursday, February 16, 2017

Sun.

I finally got through to Orange, they put in another "fix" to our telephones and now it's just a matter of waiting to see if this one will work . I hope so because I am so tired of it.

Good news at shopping day today, we spent only 94 zl for the week.

It was another sunny, warm day today so we finally were able to go our for a long walk around the neighborhood. We met Radek and his sister, Kamila, and talked with them as they were also about to embark on a walk. He was on his way back to Warsaw but wanted to get in a little walking before he left. I really like him. He has such a high energy level |I can almost feel it when I meet with him. Both have them have such a positive attitude and it's good to be around them. We're fortunate to have many friends with that kind of attitude. I tend to stay away from people who don't.

W końcu dotarłem do Orange, zainstalowali inne "rozwiązanie" w naszych telefonach, a teraz to tylko kwestia czasu, aby sprawdzić, czy będzie działać. Mam nadzieję, że tak, bo jestem tym tak zmęczony.

Dobre wieści po dzisiejszym dniu zakupów, wydaliśmy tylko 94 zł na następny tydzień.

Dzisiaj  był kolejny słoneczny, ciepły dzień tak, że  w końcu udało nam się pójść na długi spacer po okolicy. Spotkaliśmy Radka i jego siostrę Kamilę i rozmawialiśmy z nimi w chwili, gdy też mieli zamiar wybrać się na spacer. Radek wybierał się w  drogę powrotną do Warszawy, ale chciał trochę pospacerować przed wyjazdem. Naprawdę go lubię. On ma tak wysoki poziom energii. Mogę ją prawie poczuć, kiedy się z nim spotykam. Oboje mają pozytywne nastawienie i dobrze być  w ich pobliżu. To szczęście, że mamy wielu przyjaciół z tego rodzaju postawą. Staram się trzymać z dala od ludzi, którzy tego nie mają.

No comments: