Tuesday, February 14, 2017

Valentines Day.

The love of my life.
 
Valentines Day so I just had to take the love of my life to Kandulski's. It is the first of the three predicted days of sunshine and a warm 5c outside so that was nice. I almost felt like wearing a Spring coat, almost. So it was a pleasant afternoon until we arrived home and opened our mailbox.

Inside was a bill from PGNiG, our local gas company. We were more than shocked to see a bill for 677 zl and after reading the explanation why we had to pay 300 zl more that expected discovered there was a new tariff charge added for the whole of last year and the first two months of this year. Why they couldn't have done that last year, month by month, is beyond my comprehension but considering how things work here it should have been no surprise. Frankly. I am getting very tired of these "surprises".

I may have had success with Orange, our phone service provider, today in resolving the problem of not receiving calls. I talked with one of their tech people and he modified our programs, we received test calls on both phones from other people and the phones seem to be working the they they should. I am still skeptical, however, because this has been done before. It will take me a few weeks of receiving all calls to me to convince me that all is well.

Walentynki, więc po prostu musiałem wziąć miłość mojego życia do Kandulskich. Jest to pierwszy z trzech przewidywanych słonecznych dni, na zewnątrz ciepło 5C, więc było miło. Czułem jakbym prawie miał na sobie Wiosenny Płaszczyk. Więc było to przyjemne popołudnie, aż dotarliśmy do domu i otworzyłem naszą skrzynkę pocztową.

W środku był rachunek z PGNiG, naszego lokalnego dostawcy gazu. Byliśmy więcej niż w szoku widząc rachunek na 677 zł, a po przeczytaniu wyjaśnień, dlaczego musieliśmy zapłacić 300 zł więcej niż się spodziewaliśmy, odkryliśmy, że pojawiła się nowa opłata taryfowa dodana do całego ubiegłego roku oraz  pierwszych dwóch miesięcy tego roku. Dlaczego nie mogli tego zrobić w ubiegłym roku, z miesiąca na miesiąc, jest poza moim zrozumieniem, ale biorąc pod uwagę fakt, jak tu się rzeczy mają  nie powinno  być żadnego zaskoczenia. Szczerze. Jestem już bardzo zmęczony tymi "niespodziankami".

Dzisiaj może odniosę sukces z naszym dostawcą usług telefonicznych - Orange  w rozwiązywaniu problemu nie otrzymywania połączeń. Rozmawiałem z kimś z obsługi technicznej, który zmodyfikował nasze programy, otrzymaliśmy połączenia testowe z innymi ludźmi na obu telefonach i wydaje się, że telefony działają , jak powinny. Nadal jestem sceptyczny, ponieważ to już zostało  zrobione wcześniej. Kilka tygodni ,od momentu otrzymania przeze mnie wszystkich połączeń,  zajmie mi  przekonanie siebie, że wszystko jest dobrze.

1 comment:

greenbandman said...

I've had problems with Play too. I've heard many people are quitting them for someone else.