Wednesday, September 04, 2019

Beautiful day.

Yes, it is, was. The temperature was perfect, 24C(75.2F), mostly sunny with a slight breeze.

Joan spent the early morning getting the menu and shopping list together for next weeks meals. During that time I had 2 copies made of her new zameldowania, took it to immigration, had my copy stamped that they received it and then came back home. Now it's just a matter of them processing all the documents and issuing her new 5-year EU residency permit. We will be very happy when she has it in her hand.

Pedro, a friend from Spain, wrote saying he was very busy working in a restaurant in the mornings and in the afternoons working in a friend's vineyards, advising him how to improve a new vintage 2019 wine. Pedro has a lot of experience and knowledge of wines. He wished me good luck on the driver's test and was looking forward to seeing us again next year.

Next year! It could be a year of BIG changes.....or not. It all depends on the people. What kind of people will control the world and what will the "silent majority" do? How long will they remain silent?

Still, it was a beautiful day and I prefer to think about the beauty of the day rather than all the troubles of the world. They will still be waiting here tomorrow.

ak, tak było. Temperatura była idealna, 24 ° C, przeważnie słonecznie z lekkim wiatrem.

Joan spędziła wczesny poranek, tworząc menu i listę zakupów na następny tydzień. W tym czasie mając 2 kopie jej nowego zameldowania, zabrałem je do biura ds. imigracji, kazałem ostemplować kopię, że ją otrzymali, a potem wróciłem do domu. Teraz to tylko kwestia przetworzenia wszystkich dokumentów i wydania nowego 5-letniego zezwolenia na pobyt w UE. Będziemy bardzo szczęśliwi, kiedy będzie miała je w ręku.

Pedro, przyjaciel z Hiszpanii, napisał, że rano jest bardzo zajęty pracą w restauracji a popołudniami w winnicach znajomego, doradzając mu, jak ulepszyć nowe wino z rocznika 2019. Pedro ma duże doświadczenie i wiedzę na temat win. Życzył mi powodzenia w teście na prawo jazdy i nie może się doczekać, aby zobaczyć nas ponownie w przyszłym roku.

Następny rok! To może być rok DUŻYCH zmian ..... lub nie. Wszystko zależy od ludzi. Jakiego rodzaju ludzie będą kontrolować świat i co zrobi „cicha większość”? Jak długo będą milczeć?

To był piękny dzień i wolę myśleć o pięknie tego dnia niż o wszystkich problemach świata. Wciąż jutro będą tu czekać.


No comments: