Thursday, September 12, 2019

Minsk.

Tonight is the 4th Democratic presidential candidate debate. We will watch the re-run tomorrow morning. After watching the CNN Town Hall segments of the individual candidate's position on climate change we know who we will vote for. The debate will just cover the other topics but climate change, for us, is the top priority. Without a habitable World, the other topics won't matter as much.

It was another perfect Autumn day. Of course, a shopping day for us. We were off to Carrefour at 11:00 after having tostadas for breakfast. The usual 45 minutes were spent selecting what we need and then we returned home.

Yesterday, on that black day in history, I met with Radek and he told me about his trip to Minsk, Beolrusia, for another Tango dance event. He said he would definitely not recommend it for tourism. Being closely connected to Russia, it still has the old-style block buildings with nothing much of architectural interest. In 1/2 day you could easily see it all. He did say their supermarkets were better stocked with fresh fish, vegetables, good loaves of bread and meats of all kinds, most brought in from Russia. He brought us a gift of a liquor that is pictured above. I watched a couple of videos about Minsk and maybe there is a lot that Radek missed. It seems to be a city worth visiting.

The capital of Greater Poland, Poznań, was in the first hundred of the world ranking of cities in terms of quality of life.

The ranking is prepared every six months by numbeo.com. Poznań found its 100th place (second in Poland and fortieth in Europe) and overtook, among others Philadelphia, Toronto, Singapore, Barcelona, Warsaw, and New York. Among Polish cities, only Gdańsk ranked higher (on 82nd position). The top of the list are Australian Canberra and Adelaide (first and third place respectively), as well as American Raleigh (second position). Zurich reigns in Europe.

Zbyszek came for a visit in the morning with his daughter, Malgorzata, and her young son, Daniel. He has way to much energy to keep up with him. We served them coffee and pastries and juice for Daniel while we talked. Of course, most of the attention was paid to Daniel. When they were leaving, Joan's blue suitcase caught his eye and he grabbed it as if he was leaving with it. He really liked it. I took pictures.

Dziś wieczorem jest czwarta debata kandydatów Demokratów na prezydenta. Jutro rano obejrzymy powtórkę. Po obejrzeniu odcinka CNN Town Hall na temat stanowiska poszczególnych kandydatów w sprawie zmian klimatu wiemy, na kogo będziemy głosować. Debata obejmie także inne tematy, ale zmiana klimatu jest dla nas najwyższym priorytetem. Bez nadającego się do zamieszkania świata inne tematy nie będą miały tak wielkiego znaczenia.

To był kolejny idealny jesienny dzień. Dla nas, oczywiście, dzień zakupów. O 11:00 pojechaliśmy do Carrefour po śniadaniu, na które jedliśmy tostadas. Jak zazwyczaj, spędziliśmy 45 minut na wyborze potrzebnych rzeczy, a następnie wróciliśmy do domu.

Wczoraj, tego czarnego dnia w historii, spotkałem się z Radkiem, który opowiedział mi o swojej podróży do Mińska na Białorusi na kolejną imprezę taneczną Tango. Powiedział, że zdecydowanie nie poleciłby tego miasta jako miejsca turystycznego. Mińsk będąc blisko związanym z Rosją, nadal ma stare budynki blokowe, które nie mają większego znaczenia architektonicznego. W pół dnia można było łatwo to wszystko zobaczyć. Powiedział, że ich supermarkety są lepiej zaopatrzone w świeże ryby, warzywa, dobre bochenki chleba i wszelkiego rodzaju mięsa, najczęściej sprowadzane z Rosji. Przyniósł nam prezent w postaci trunku, który jest pokazany powyżej. Obejrzałem kilka filmów o Mińsku i być może Radek wiele przeoczył. To miasto wydaje się warte odwiedzenia.

Stolica Wielkopolski, Poznań, znalazła się w pierwszej setce światowego rankingu miast pod względem jakości życia.

Ranking przygotowywany jest co sześć miesięcy przez numbeo.com. Poznań znalazł swoje 100. miejsce (drugie w Polsce i czterdzieste w Europie) i wyprzedził m.in. Filadelfię, Toronto, Singapur, Barcelonę, Warszawę i Nowy Jork. Spośród polskich miast tylko Gdańsk zajął wyższą pozycję (na 82 pozycji). Na szczycie listy są australijska Canberra i Adelaide (odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce), a także amerykański Raleigh (druga pozycja). Zurych króluje w Europie.

Rano przyjechał Zbyszek z córką Małgorzatą i jej małym synem Danielem. On ma tyle energii, że trudno za nim nadążyć. Kiedy rozmawialiśmy, częstowaliśmy ich kawą i ciastkami, a Daniela sokiem. Oczywiście większość uwagi poświęcono Danielowi. Kiedy wychodzili, jego wzrok przykuła niebieska walizka Joan, więc złapał ją, jakby z nią wychodził. Naprawdę podobała mu się. Zrobiłem zdjęcia.

No comments: