Saturday, September 07, 2019

Saturday or Sunday?

Saturday seems like Sunday with not much to do. In the afternoon we had to go out for a while but mainly it was a stay at home day and Joan made a fruit salad for dinner. She found 3 new recipes but those will be in next week's menu.

Sobota wydaje się być niedzielą, która nie ma wiele do zrobienia. Po południu musieliśmy wyjść na chwilę, ale głównie był to dzień w domu, a Joan zrobiła sałatkę owocową na obiad. Znalazła 3 nowe przepisy, ale będą w menu na przyszły tydzień.

No comments: