Tuesday, September 10, 2019

The March.

So far, 52 cities have joined into the We The People March on Washington D.C. taking place Saturday, September 21st. Also, there will be marches in Italy, England, Thailand, and Hawaii.   The We the People March is a peaceful first assembly march organized to remind lawmakers that they work for the American people. The mission statement is broad because the concerns of everyday citizens is as broad and diverse as America. Mission Statement: "We the People are marching to be seen and heard. We are marching to remind our elected officials that they work for us. We are marching because the current regime is a threat to our democracy and values. We are marching to demand accountability. Silence and inaction are complicity". To take part in a march near where you live, just go to their website, https://wethepeoplemarch.org/ and look under Solidarity marches for a city near you.

Tomorrow is not an average day. No words need to be written about it. A simple picture will be enough. The whole World knows this day.

Today started out all gray a little cool but by the afternoon the sun was out and it reached 23C(73F). A good time for a walk to see slight changes in the color of the leaves on some trees. Not many because it is still too early. However, the feel of Autumn is in the air.

We were lucky today to be surprised by a quick visit from Paulina, a girl who used to work at Sowa's. She moved to the Netherlands a year ago and was just back visiting family and friends for a week. She said she very much liked living there and now her brother and his girlfriend have also joined her. We are happy for her but dislike seeing young people leaving Poland.

Jak dotąd 52 miasta przyłączyły się do Marszu Ludu w Waszyngtonie, który odbędzie się w sobotę 21 września. Będą też marsze we Włoszech, Anglii, Tajlandii i na Hawajach. Marsz We the People to pierwsze pokojowe zgromadzenie zorganizowane w celu przypomnienia ustawodawcom, że pracują na rzecz narodu amerykańskiego. Deklaracja celów jest szeroka, ponieważ obawy codziennych obywateli są tak szerokie i różnorodne jak Ameryka. Myśl przewodnia: „My, Naród, maszerujemy, aby nas zobaczono i usłyszano. Maszerujemy, aby przypomnieć wybranym urzędnikom, że dla nas pracują. Maszerujemy, ponieważ obecny reżim stanowi zagrożenie dla naszej demokracji i wartości. Maszerujemy domagając się odpowiedzialności. Cisza i bezczynność są współwinowajcami. Aby wziąć udział w marszu w pobliżu miejsca zamieszkania, wystarczy odwiedzić ich stronę internetową, https://wethepeoplemarch.org/ i poszukać marszów Solidarności w poszukiwaniu miasta w pobliżu.

Jutrzejszy dzień nie jest przeciętnym dniem. Nie trzeba o tym pisać. Wystarczy prosty obraz. Cały świat zna ten dzień.

Dzisiejszy dzień zaczął się trochę szaro i chłodno, ale po południu wyszło słońce i zrobiły się 23 ° C (73 ° F). Dobry czas na spacer, aby zobaczyć niewielkie zmiany w kolorze liści na niektórych drzewach. Niewiele, bo jest jeszcze za wcześnie. Jednak zapach jesieni wisi w powietrzu.

Dziś mieliśmy szczęście być zaskoczeni krótką wizytą Pauliny, dziewczyny, która kiedyś pracowała u Sowy. Rok temu przeprowadziła się do Holandii i właśnie przyjechała na tydzień do rodziny i przyjaciół. Powiedziała, że bardzo lubi tam mieszkać, a teraz jej brat i jego dziewczyna też do niej dołączają. Cieszymy się jej szczęściem, ale nie lubimy patrzeć, jak młodzi ludzie opuszczają Polskę.

No comments: