Wednesday, October 30, 2019

TV

Staying up until 2AM in the morning, studying, has its drawback. Waking up at 10:00 in the morning with half of the morning already gone. I guess the good thing is I am at least sleeping 8 hours now, uninterrupted. There was a period of time when I was waking up 2 or 3 times during the night.

Being Wednesday, we met with Zbyszek and he asked how our TV problem was doing. I told him about the man coming tomorrow to see if he can discover the problem and Z said maybe its time to buy a new TV since ours is 9 years old. I declined his suggestion. He recently purchased a new one and likes it much better. Both are Samsung Smart TV's but he says the technology has improved a lot in 9 years since he last bought his. This time he bought a larger screen in order to read the "trailers" on the news broadcasts.

With the recent change in the time, it is getting dark now about 16:40. It makes for a long night but the bright side is morning comes earlier. When I worked as a musician I preferred the early morning hours because it was quieter, fewer people and less noise. I still prefer it but now I sleep during that time.

Pozostawanie do drugiej w nocy, uczenie się, ma swoją wadę. Budzę się o 10:00 rano, a połowa ranka już minęła. Myślę, że dobrą rzeczą jest to, że śpię nieprzerwanie co najmniej 8 godzin . Był czas, kiedy budziłem się 2 lub 3 razy w nocy.

W środę spotkaliśmy się ze Zbyszkiem, który zapytał, jak wygląda sprawa z naszym telewizorem. Powiedziałem mu, że jutro przyjdzie człowiek, aby sprawdzić, czy uda mu się zlokalizować problem, a Z. powiedział, że może już czas kupić nowy telewizor, ponieważ nasz ma 9 lat. Odrzuciłem jego sugestię. Zbyszek niedawno kupił nowy telewizor i bardziej mu się podoba. Oba to telewizory marki Samsung Smart TV, ale on twierdzi, że technologia uległa znacznej poprawie w ciągu 9 lat od ostatniego zakupu. Tym razem kupił większy ekran, aby przeczytać „zwiastuny” w wiadomościach.

Wraz ze zmianą czasu robi się ciemno około 16:40. To sprawia, że wydłuża się noc, ale jasną stroną jest to, że ranek przychodzi wcześniej. Kiedy pracowałem jako muzyk, wolałem wczesne godziny poranne, ponieważ było ciszej, mniej ludzi i mniej hałasu. Nadal wolę, ale teraz śpię w tym czasie.

No comments: