Monday, April 01, 2013

Nudny......

Gee, what a surprise! Woke up this morning and it was still snowing.
We stayed at home all day, watched a few things on TV and did a little studying.
Other than that, nothing new.

Rany, co za niespodzianka! Obudziłem się dziś rano i to jeszcze śnieg.
Mieszkaliśmy w domu przez cały dzień, oglądaliśmy kilka rzeczy w telewizji i zrobił trochę nauki.
Poza tym nic nowego.

No comments: