Wednesday, April 03, 2013

Interesting day.

Poland expat blogs
Our blog is now a featured blog on the website..Expats Blog.com
.
After a long time we once again met with our friend, Zbyszek, at Kandulski's to restart our weekly meetings. After talking for about an hour and a half the best news was that I will start my Polish lessons with him again this Friday.  Thee worst news was that his mother died last Sunday at the age of 94.

I received a message from a company in Germany that wants to publish my blog as a book. I'm not sure if it's a legitimate request and really don't know how the things I have written over the last 6 years would generate any interest in reading them in a book. Well, Ok, maybe someone wanting to move to Poland would find them interesting but I don't think there are a lot of people wanting to make that kind of move. In the last 6 years I've only talked with four who said they wanted to and only one has.

My blog is now listed on the Expats Blog.com site along with others who moved to foreign countries and also write blogs about their experiences. I would appreciate it if you go to this website and leave a comment about my blog.  http://www.expatsblog.com/blogs/1968/poland-our-future.

Po długim czasie po raz kolejny spotkaliśmy się z naszym przyjacielem Zbyszkiem u Kandulskich, by wznowić nasze cotygodniowe spotkania. Po około półtoragodzinnej rozmowie  najlepszą wiadomością było to, że zacznę moje z nim lekcje polskiego ponownie w ten piątek.  Najgorszą wiadomością była ta o tym, że jego matka zmarła w niedzielę w wieku 94 lat.
 
Otrzymałem wiadomość od firmy w Niemczech, która chce publikować mojego bloga w postaci książki. Nie jestem pewien, czy jest to uzasadnione żądanie i naprawdę nie wiem, jak rzeczy, które napisałem w ciągu ostatnich 6 lat na tyle wzbudziłyby jakieś  zainteresowanie, by czytać je w książce. No dobrze, może ktoś, kto chce przenieść się do Polski znajdzie w nich coś ciekawego, ale nie sądzę, istnieje wiele osób, którzy chcą wykonać taki rodzaj ruchu. W ciągu ostatnich 6 lat rozmawiałem tylko z czterema, którzy powiedzieli, że chcieli i tylko jeden ma.
 
Mój blog jest teraz na liście w Expats Blog.com granicą wraz z innymi, którzy przenieśli się do innych krajów i także piszą blogi o swoich doświadczeniach. Byłbym wdzięczny, gdybyś zajrzał na stronę i zostawił komentarz na temat mojego bloga. http://www.expatsblog.com/blogs/1968/poland-our-future.
 

1 comment:

Lois B said...

Just wanted to let you know that I also received an email from the "publishing company" in Germany.