Saturday, April 06, 2013

What happened.What happened, exactly, was this.  On our balcony was a lot of snow and ice melting. The drain was covered in ice so the water was building up. I didn't want water seeping through the floor to our downstairs neighbor so I decided to showel what I could over the balcony to the ground below.  When I was done I went inside to plug in an external drive to our DVD player. I bent over and felt a lot of pain through my lower back. So much pain that I was not even able to stand up. Joan helped me up but every step I took was painful and sitiing down was impossible. I went to lay down in bed and have been here since Thursday. Today I was able to get out of bed without Joan's assistance and walking was pain free but I still feel my lower back when sitting. I tried a call to our doctor but as yet have had no response. I think maybe it's a slipped or ruptured disc and it will take some time to heal.

On our last meeting with Zbyszek he told us about an English TV series he's been watching so I looked it up on the internet and found the first three seasons. It's called "Downton Abbey" and we like it, mainly because of the house/mansion featured in the series. It's a beautiful, real place named Highclere Castle in the northwest of England. Because ot the TV series it is a popular place to visit now and all tickets for the summer of 2013 are already sold out.

A little tour of the castle by Lady Carnavon.

http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/downton-abbey/8807214/Take-a-guided-tour-around-the-real-Downton-Abbey.html

http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/downton-abbey/8820131/The-real-Downton-Abbey-how-Highclere-Castle-became-a-World-War-I-hospital.html

Zdarzyło się dokładnie tak. Na naszym balkonie było dużo topniejącego śniegu i lodu. Odpływ był pokryty lodem, więc woda gromadziła się. Nie chciałem, by woda przeciekała  przez podłogę do sąsiada na dole, więc postanowiłem odszuflować  to, co mogłem przez balkon na ziemię. Kiedy skończyłam wszedłem do mieszkania, by podłączyć zewnętrzny dysk do naszego odtwarzacza DVD. Kiedy  pochyliłem się,  poczułem ogromny  ból w dolnej części moich pleców. Tyle bólu, że nie byłem w stanie nawet wstać. Joan pomogła mi wstać, ale każdy krok był bolesny, niemożliwe także było siedzenie. Poszedłem położyć się do łóżka i byłem w nim już od czwartku. Dziś byłem w stanie wstać z łóżka bez pomocy Joanny i chodzenie było bezbolesne, ale nadal czuję dolną część pleców podczas siedzenia. Próbowałem połączyć się z naszym lekarzem, ale jak na razie nie ma odzewu. Myślę, że może dysk wyślizgnął się lub pękł i trochę czasu upłynie zanim się zagoi.
 
Na naszym ostatnim spotkaniu  Zbyszek powiedział nam o angielskim serialu, jaki oglądał więc poszukałem go w internecie i znalazłem pierwsze trzy sezony. Jest zatytułowany "Downton Abbey" i nam się podoba, głównie ze względu na pokazywany dom / mieszkanie  w serialu. To jest piękne, prawdziwe miejsce nazwane Highclere Castle w północno-zachodniej Anglii. Emisja serialu spowodowała, że jest to popularne miejsce do odwiedzania i wszystkie bilety na lato 2013 są już wyprzedane.

2 comments:

Marilyn said...

Hi..
Sure hope your back heals fast, but I know that backs are usually a long healing process...darn!
I watched Downton Abbey all last season and really enjoyed it. Would like to get the first two seasons to watch!
Hugs....

David and Joan Piekarczyk said...

If you know how to use utorrent.movies.com you and get the first two seasons from there.