Sunday, September 14, 2014

Beautiful day!

The weather couldn't be more perfect today, 27c and partly cloudy. First we took a walk around the neighborhood to see how the new houses were coming along and then to...you guessed it....the rynek where we people watched for a while and then walked down some streets we haven't been on before. It was just too nice to go home so we sat in front of the opera house by the fountain and watched the little kids playing in the water spray. From there we walked to Chopina park, sat for a little bit and walked to Plac Wolnośći to see the kids playing under the grotesque fountain built last year. wee went to Empik to buy a copy of Twój Styl(Your Style) because one of my conversation partners wrote an article on the EMBA program(Executive Management Business Approach) and it was published as an insert for this magazine.  We are having dinner with her Tuesday night in Cafe Ławka and I wanted to read the article before then. We go home about 5PM, Joan answered an email and then started making dinner for tonight.

Pogoda nie może być dziś, 27c i częściowe zachmurzenie bardziej doskonały. Pierwszy poszliśmy na spacer po okolicy, aby zobaczyć, jak przybywało nowych domów, a następnie po ... zgadliście .... Rynek, gdzie ludzie przez chwilę patrzył, a potem zszedł niektóre ulice nie byliśmy na przed. To było po prostu zbyt miły, aby wrócić do domu, więc usiedliśmy naprzeciwko opery przy fontannie i obserwował małe dzieci bawiące się w sprayu wody. Stamtąd poszliśmy do parku Chopina, siedział na trochę i podszedł do Placu Wolności, aby zobaczyć dzieci gry pod groteskowym fontanny wybudowanej w zeszłym roku. wee poszedłem do Empiku kupić kopię Twój Styl (Twój Styl), ponieważ jeden z moich rozmówców napisał artykuł na temat programu EMBA (Executive Management Approach Biznes) i został opublikowany jako wkład do tego magazynu. Jesteśmy z nią na kolację we wtorek wieczorem w Cafe ławka i chciałem przeczytać artykuł wcześniej. Idziemy do domu o 5pm, Joan odpowiedziało na adres, a następnie zaczął robić obiad na dzisiaj.

No comments: