Sunday, September 21, 2014

New Program

Recommended by someone I know, we started watching the American TV Series...Shameless..It's a pretty interesting show that takes place in Chicago so many of the places are familiar to us. It's kind of like a drama/comedy combination and is a good alternative to M Jak Miłość which just started again on Polish TV. That's a normal soap opera with the same recurring themes like in American soap opera's.

So the weather is not so good today and we just stayed home studying our two languages. Yesterday's Polish lesson we just worked on pronouns again and didn't have time for much else.

Zalecane przez kogoś znam, zaczęliśmy oglądać amerykański serial telewizyjny ... Shameless..It bardzo interesujący pokaz, który odbywa się w Chicago, tak wielu miejscach, nam znane. To trochę jak dramat / komedia i kombinacji jest dobrą alternatywą dla M Jak Milosc, która właśnie rozpoczęła kolejny w polskiej telewizji. To normalne telenowela z tych samych powtarzających się tematów, takich jak opera mydlana w American jest.

Więc pogoda nie jest tak dobry dzisiaj i po prostu zatrzymaliśmy się w domu studia nasze dwa języki. Polski wczorajsza lekcja właśnie pracował nad zaimków ponownie i nie mam czasu na nic innego.

1 comment:

stumaniac said...

I was interested to see that the word for "soap opera" is the same in Polish as it is in Spanish--"telenowela". Although in Spanish it is spelled with a "v", of course.