Thursday, September 25, 2014

K day

Another Kandulski meeting with Zbyszek today and our lesson on Friday. We talked about his visit to Warsaw to meet with his daughter who was there on business from Bulgaria. We've never been to Bulgaria but maybe in the future.

Our visitors from New York gave us a gift of the Pimsler Spanish course and we listened to the first CD today, I think it will work well combined with the course we have now.

Dzisiaj było kolejne spotkanie ze Zbyszkiem u Kandulskich a nasza lekcja będzie w piątek. Rozmawialiśmy o jego wizycie w Warszawie, podczas której spotkał się z córką, która przyjechała z Bułgarii do stolicy w interesach. Nigdy nie byliśmy w Bułgarii, ale być może w przyszłości…

Nasi goście z Nowego Jorku podarowali nam kurs hiszpańskiego Pimslera i dzisiaj słuchaliśmy pierwszej płyty, myślę, że to będzie działać dobrze w połączeniu z kursem , który już mamy.

No comments: