Tuesday, September 09, 2014

Ghent 3


We stayed in Ghent today and decided to take a city walking tour with a guide from the information center. She was very nice, spoke English and French and the tour took two hours, so not a long time really. One benefit of having a guide was that we were able to go into the town hall and learn it's history.

In the 14th and 15th centuries Ghent was an important part of Europe's development and with all the money coming into Ghent, the founding fathers wanted to build an impressive city hall in the gothic style. But the 16th century saw the merchants and most of the money moved to Antwerp so the unfinished hall was designed more cheaply and it shows on the outside.

Inside the hall the most interesting place was the Hall of Justice, Long time ago it was the place where 14 judges heard the cases of local townspeople and handed out judgements on their cases. Usually the penalty was to make a pilgrimage to Jerusalem or Santiago de Compostello in Spain, either on foot or horseback. The defendant could appeal the judgement and then he was given another task. There was no death penalty allow so if the crime was severe, the defendant had to crawl of his knees over the labyrinth on the floor until he reached his final destination.......the cross.  It could take hours to find the right path and it was hard to do on your knees on a marble floor.

The chapel in the hall is where civil wedding ceremonies are held now, without connection to any religion. However, you can still see that at one time it was a Catholic chapel.

The strange building in the pictures came about because at one time it was a parking lot and Ghent wanted to eliminate a parking place in the center. So this building was designed for music concerts for anyone who wanted to put on a concert.

Dzisiaj zostaliśmy w Gandawie  i postanowiliśmy wybrać się na pieszą wycieczkę po mieście z przewodnikiem z centrum informacji. Pani była bardzo miła, mówiła po angielsku i francusku; zwiedzanie trwało dwie godziny, więc naprawdę nie długo. Jedną z korzyści wynajęcia przewodnika było to, że byliśmy w stanie iść do ratusza i poznać jego historię.

W wieku 14 i 15 Gandawa była ważną częścią rozwijającej się Europy i za wszystkie pieniądze, które do miasta spływały, ojcowie założyciele chcieli zbudować imponujący ratusz w stylu gotyckim. Ale 16 wiek, to czas kupców i większość pieniędzy przekierowana została  do Antwerpii, więc niedokończony hol zaprojektowany został taniej, co to widać na zewnątrz.

Najciekawszym miejscem wewnątrz była Sala Sprawiedliwości. Dawno temu było to miejsce, w którym 14 sędziów wysłuchiwało oskarżeń miejscowego mieszczaństwa i wręczyło wyroki w ich sprawach. Zazwyczaj karą było odbycie pielgrzymki do Jerozolimy lub Santiago de Compostello w Hiszpanii, pieszo lub konno. Pozwany mógł odwołać się od wyroku, a następnie otrzymał kolejne zadanie. Nie było  kary śmierci, więc jeśli to było ciężkie przestępstwo, oskarżony musiał czołgać się na kolanach przez labirynt na podłodze, aż dotarł do miejsca przeznaczenia .......  do krzyża.

Znalezienie właściwej drogi mogło trwać wiele godzin i  zadanie było trudne do wykonania na kolanach na podłodze z marmuru.

Kaplica w sali gdzie teraz odbywają się śluby cywilne, nie ma żadnego odniesienia do jakiegokolwiek wyznania. Jednak nadal można zobaczyć, że w pewnym okresie była to kaplica katolicka.

Dziwny budynek , który pojawił się na zdjęciach, to był parking, kiedy Gandawa chciała wyeliminować miejsca parkingowe w centrum.  Więc budynek został zaprojektowany dla koncertów muzycznych,  dla każdego, kto chciał dać koncercie.

2 comments:

Anonymous said...

So cool...
Niesamowite

David and Joan Piekarczyk said...

Thanks.