Thursday, February 01, 2018

Arguilas.


WOW! 2 1/2 hours with Carmelo today, a long lesson. He had more time to spend so he just stayed until he had to go home. I didn't mind at all. It was too late to go to Cartegna so we will make it on another day. We talked about health, Joan's stroke and my nerve condition. He said he also had a stroke 3 years ago and has short-term memory loss so they have something in common. Now he and I are working on past and future tense conjugation of verbs. Joan is on the present tense conjugation and getting better at it.

In 2 days the 3 week long carnival starts in Arguilas in the northern part of Murcia. It's become so popular it's an international event now with people coming from all over Europe. There are 2 or 3 main days when the parades through the streets take place and I'm just trying to find out when they take place. Those are the days we should go to see the event and spend a whole day there. There will be plenty of opportunities to take pictures.

 WOW! Dzisiaj 2 1/2 godziny z Carmelo, długa lekcja. Miał więcej czasu, który mógł z nami spędzić, więc po prostu został, do chwili kiedy musiał wrócić do domu. W ogóle nie miałem nic przeciwko temu. Było już za późno, aby jechać do Cartegna, więc zrobimy to w innym dniu. Rozmawialiśmy o zdrowiu, udarze Joan i kondycji mojego układu nerwowego. Powiedział, że 3 lata temu również miał udar i ma krótkotrwałą utratę pamięci, więc mają z Joan coś wspólnego. Teraz on i ja pracujemy nad koniugacją czasowników w  czasie przeszłym i przyszłym. Joan pracuje nad koniugacją czasowników w czasie teraźniejszym i jest coraz lepsza.

Za 2 dni rozpoczyna się 3-tygodniowy karnawał w Arguilas - w północnej części Murcji. Stał się tak popularny, że jest to międzynarodowe wydarzenie z ludźmi przyjeżdżającymi z całej Europy. Są 2 lub 3 główne dni, kiedy na ulicach odbywają się parady i próbuję się dowiedzieć, kiedy mają miejsce. To są takie dni, kiedy powinniśmy zobaczyć wydarzenie i spędzić tam cały dzień. Będzie mnóstwo okazji do robienia zdjęć.

No comments: