Monday, February 26, 2018

Tasmania calling.

Closer and closer. 9 days left in Spain. The weather is getting warmer, the days longer, it's 18c here and -6 in Poznań. If we could only stay another month. The forecast for the day we return is 6c in Poznań. YIKES!

Our friend, Radek, called early this morning from Tasmania where he is on vacation. The time zone that he is in is 12 hours behind us so it was 6:30 in the evening for him. Actually, he has been in Australia and New Zealand also for the last month and a half, another escapee from the Polish winter like us. We talked for about 20 minutes and agreed to meet as soon as we return to Poland to exchange stories of our travels. He is my 1 Polish friend who speaks Spanish and we meet once a week to practice, usually for 2 hours. He will return this week to -7 temperature from the 25c he has been use to.

We had our usual 3 hours of Spanish today and now I know  we will not finish the book before we leave. I will order it from Amazon and use it at home.

Bliżej i bliżej. Zostało 9 dni w Hiszpanii. Pogoda się poprawia, dni stają się dłuższe, tutaj jest +18C, a w Poznaniu -6C. Gdybyśmy mogli zostać tylko jeszcze jeden miesiąc. Prognoza na dzień, w którym wrócimy, to 6C w Poznaniu. YIKES!

Nasz przyjaciel, Radek, zadzwonił wcześnie rano z Tasmanii, gdzie jest na wakacjach. Strefa czasowa, w której się znajduje, to 12 godzin między nami, więc u niego była godzina 6:30.

Właściwie był w Australii i Nowej Zelandii także przez ostatnie półtora miesiąca, kolejny uciekinier od polskiej zimy, tak jak my. Rozmawialiśmy przez około 20 minut i zgodziliśmy się spotkać, gdy tylko wrócimy do Polski, aby opowiedzieć historie z naszych podróży. Jest moim 1. polskim przyjacielem, który mówi po hiszpańsku i spotykamy się raz w tygodniu zwykle przez 2 godziny, aby ćwiczyć. On wraca w tym tygodniu do miejsca z temperaturą -7C z miejsca o temperaturze 25C, do której był przyzwyczajony.
Mieliśmy dziś 3 godziny hiszpańskiego, a teraz wiem, że nie skończymy książki, zanim wyjdziemy. Zamówię ją w Amazonie i wykorzystam w domu.


No comments: