Wednesday, February 28, 2018

Another day.

Another day of double lessons, first with Carmelo and then with Ann. Carmelo invited us to his house in Balsica either next Monday or Tuesday night. Tomorrow night we are having dinner with the owner of the house we rented and Friday night with our language club group. Saturday it will be 20+c so we should take advantage of the weather and plan to go somewhere. Maybe one last trip for calamari.

Our flight back to Poland next week on Thursday is an early flight(the only flight) so we must get up at 5:00 in the morning in order to be in Alicante on time. We will be home by 11:00.

I am going to miss many things from here like the people we have met, the fresh squeezed orange juice produced from the dozens of oranges Carmelo brought us, Spanish lessons. sunshine, warmer weather, the language club, Carmelo, calamari, visiting new places, Enrique(the barber), confiteria, quiet nights, calamari, calamari,and calamari.

Kolejny dzień podwójnych lekcji, najpierw z Carmelo, a potem z Ann. Carmelo zaprosił nas do swojego domu w Balsicy w następny poniedziałkowy lub wtorkowy wieczór. Jutro wieczorem jemy obiad z właścicielem domu, który wynajęliśmy,a wi piątkowy wieczór z naszą grupą z klubu językowego. W sobotę będzie +20C, więc powinniśmy skorzystać z pogody i zaplanować wyjazd. Może ostatnia podróż na kalmary.

Nasz powrotny lot do Polski w czwartek w przyszłym tygodniu i będzie to wczesny lot (jedyny jaki jest), więc musimy wstać o 5:00 rano, aby być na czas w Alicante. Będziemy w domu przed 11:00.

Będę tęsknił za wieloma rzeczami, takimi jak ludzie, których spotkaliśmy, świeżo wyciśnięty sok pomarańczowy zrobiony z dziesiątek pomarańczy, które przyniósł nam Carmelo, lekcje hiszpańskiego. słońce, cieplejsza pogoda, klub językowy, Carmelo, kalmary, odwiedzanie nowych miejsc, Enrique (fryzjer), konfitury, spokojne noce, kalmary, kalmary i kalmary.

Otro día de lecciones dobles, primero con Carmelo y luego con Ann. Carmelo nos invitó a su casa en Balsica el próximo lunes o martes por la noche. Mañana por la noche cenaremos con el dueño de la casa que alquilamos y el viernes por la noche con nuestro grupo de club de idiomas. El sábado será 20 + c, así que debemos aprovechar el clima y planeamos ir a algún lado. Quizás un último viaje para calamares.

Nuestro vuelo de regreso a Polonia la próxima semana el jueves es un vuelo temprano (el único vuelo), así que debemos levantarnos a las 5:00 de la mañana para llegar a tiempo a Alicante. Estaremos en casa a las 11:00.

Voy a extrañar muchas cosas de aquí, como las personas que hemos conocido, el jugo de naranja recién exprimido producido a partir de las docenas de naranjas que Carmelo nos trajo, las clases de español. sol, clima más cálido, el club de idiomas, Carmelo, calamares, visitar nuevos lugares, Enrique (el barbero), confitería, noches tranquilas, calamares, calamares y calamares.

4 comments:

Anonymous said...

Bet your the list of what you'd miss in Poland would be much, much shorter than this one. It's almost impossible to live in a country whose language you may never master. Fluency in your country's language is the primary key to your quality of life!

Shaz said...

Is there any way you could start a similar lamguage club with people you have met?

Joan and David Piekarczyk said...

Anonymous-Depending on the country, it's not impossible to live in one without mastering the native language. I'm not fluent in Polish but quality of life is good, but winters are not.

Joan and David Piekarczyk said...

Shaz=You mean a Polish=English club?