Friday, March 02, 2018

3 languages, tres idiomas, 3 języki

It's finally done....over 100 oranges squeezed, 7 pitchers of orange juice made in the last 4 weeks and only 5 oranges left. We have Carmelo to thank for all the oranges he brought to us. It has been excellent to wake up each day and drink a glass of real orange juice to start the morning.

I have started something new in the blog. Now it will be in 3 languages, English, Polish and Spanish. Most of the time the Polish will be accurate thanks to 2 very helpful readers, Alina and Małgorzata, who translate the Polish, but Google will do the Spanish until I am better with the language. It seems Google translates Spanish better than it does Polish.

A good moon tonight so I took a few pictures of it and the streets by our house while waiting for Carmen and Jay to arrive.

Tonight we had a great dinner of different types of tapas at a restaurant in Lo Pagan. It is the favorite restaurant of Carmen and Jay and they were happy to share it with us. The food was excellent., Eggplant, potato wrapped in thin ham, dates wrapped in bacon and a few other I have already forgotten. We shared a nice bottle of red wine and talked for about 2 hours before we came back home. I'm actually writing this at 1:00 Saturday morning, I just couldn't get it done before midnight last night, Thursday and the time stamp on the blog changes. We watched a movie on the external drive and Joan went to bed about an hour ago so here I am writing this now. It was an excellent night with two very nice people.

W końcu zostało to zrobione ... ponad 100 pomarańczy wyciśniętych, 7 dzbanów soku pomarańczowego zrobionych w ciągu ostatnich 4 tygodni i zostało tylko 5 pomarańczy. Musimy podziękować Carmelo za wszystkie pomarańcze, które nam przyniósł. Wspaniale było budzić się każdego dnia i wypić szklankę prawdziwego soku pomarańczowego, aby rozpocząć dzień.

Coś nowego zacząłem na blogu. Teraz będzie w 3 językach, angielskim, polskim i hiszpańskim. Przez większość czasu polski będzie poprawny, dzięki pomocy dwóch czytelniczkom, Alinie i Małgorzacie, które tłumaczą z angielskiego na polski, ale hiszpański będzie tłumaczony przez Google, dopóki nie będę lepiej z tym językiem. Wygląda na to, że Google lepiej tłumaczy język hiszpański niż polski.


Wieczorem był dobrze widoczny księżyc, więc czekając na przybycie Carmen i Jaya zrobiłem kilka zdjęć ulic obok naszego domu,


Dziś wieczorem mieliśmy świetną kolację różnych rodzajów tapas w restauracji w Lo Pagan. Jest to ulubiona restauracja Carmen i Jay i byli szczęśliwi, że mogą ją z nami dzielić. Jedzenie było doskonałe., Bakłażan, ziemniak zawinięty w cienką szynkę, daktyle zawijane w bekon i kilka innych, o których już zapomniałem. Sączyliśmy butelkę czerwonego wina i rozmawialiśmy przez około 2 godziny, zanim wróciliśmy do domu. Właściwie to piszę o 1:00 w sobotę rano, po prostu nie mogłem zrobić tego przed północą ostatniej nocy, w piątek, ponieważ  zmienił się licznik czasu na blogu. Obejrzeliśmy film i Joan poszła spać około godzinę temu, więc terazto  piszę. To była wspaniała noc z dwoma bardzo miłymi ludźmi.


Finalmente está hecho ... más de 100 naranjas exprimidas, 7 jarras de jugo de naranja hechas en las últimas 4 semanas y solo quedan 5 naranjas. Tenemos que agradecer a Carmelo por todas las naranjas que nos trajo. Ha sido excelente despertar cada día y beber un vaso de jugo de naranja real para comenzar la mañana.

He comenzado algo nuevo en el blog. Ahora será en 3 idiomas, inglés, polaco y español. La mayoría de las veces el polaco será preciso gracias a 2 lectores muy útiles, Alina y Małgorzata, que traducen el polaco, pero Google hará el español hasta que yo sea mejor con el idioma. Parece que Google traduce el español mejor que el polaco.


Una buena luna esta noche así que tomé algunas fotos de ella y las calles de nuestra casa mientras esperaba que llegaran Carmen y Jay.


Esta noche tuvimos una gran cena de diferentes tipos de tapas en un restaurante en Lo Pagan. Es el restaurante favorito de Carmen y Jay y estuvieron felices de compartirlo con nosotros. La comida era excelente. Berenjena, patatas envueltas en jamón fino, dátiles envueltos en tocino y algunos otros que ya he olvidado. Compartimos una buena botella de vino tinto y hablamos durante aproximadamente 2 horas antes de regresar a casa. De hecho, escribo esto a la 1:00 de la madrugada del lunes, no pude hacerlo antes de la medianoche de anoche, el viernes y la marca de tiempo en el blog cambia. Vimos una película en el disco externo y Joan se fue a dormir hace una hora, así que aquí estoy escribiendo esto ahora. Fue una noche excelente con dos personas muy agradables.

 

No comments: