Saturday, March 10, 2018

It's back.

Well, Ryanair delivered our lost bag today to our flat today, even though they said they were not responsible for losing it. That was nice of them. Now we have our Spanish lessons back and can resume studying.....along with Polish for me.

The day started out sunny but quickly turned cloudy and gray and stayed like that the rest of the day. Welcome back to Poland!

Tomorrow the NEW law goes into affect thanks to the PiS party, the ruling government. All stores are closed on the first Sunday of every month. Next year it will be 2 Sundays, then 3 and then every Sunday.

Cóż, Ryanair dostarczył dzisiaj naszą zagubioną torbę do naszego mieszkania, mimo że powiedzieli, że nie ponoszą odpowiedzialności za jej utratę. To było miłe z ich strony. Teraz mamy nasze lekcje hiszpańskiego i możemy wznowić naukę ..... wraz z polszczyzną dla mnie.

Dzień zaczął się słonecznie, ale szybko stał się pochmurny i szary i pozostał tak przez resztę dnia. Witaj ponownie w Polsce!

Jutro NOWE prawo wchodzi w życie dzięki partii PiS, rządowi rządzącemu. Wszystkie sklepy są zamknięte w pierwszą niedzielę każdego miesiąca. W przyszłym roku będzie to 2 niedziele, potem 3, a następnie co niedziela.


Bueno, Ryanair entregó hoy nuestro bolso perdido a nuestro apartamento, a pesar de que dijeron que no eran responsables de perderlo. Eso fue bueno de ellos. Ahora recuperamos nuestras clases de español y podemos reanudar el estudio ... junto con el polaco para mí.

El día comenzó soleado, pero rápidamente se volvió nublado y gris y se quedó así el resto del día. Bienvenido a Polonia!

Mañana la NUEVA ley entra en vigencia gracias al partido PiS, el gobierno en el poder. Todas las tiendas están cerradas el primer domingo de cada mes. El próximo año serán 2 domingos, luego 3 y luego cada domingo

No comments: