Tuesday, March 13, 2018

Make up your mind.

 Dittenber Family
Gray, sunny, gray, sunny...wish it would make up it's mind, preferably sunny. Didn't really realize the influence a gray skies until spending the last 2 months in sunny ones. This could be depressing IF you let it but I won't. Spring can't be too far off and I'm looking forward to that. Spring, Summer and Autumn are good in Poland.  This one will be especially good with a wedding to go to and a visit from cousins from Michigan.

Marilyn Mapes with her daughter and family(Kim Dittenber) will be here in August to attend the wedding of another cousin and there is a good chance we will meet. I met her daughter before but not her daughter's family.

I had a meeting with Radek today and in the afternoon we met with Zbyszek. I was going to talk with cousin Andrzej tonight but he is busy with work. It has been 2 months since we talked.

Szary, słoneczny, szary, słoneczny ... chciałby, żeby to się udało, najlepiej słonecznie. Naprawdę nie zdawałem sobie sprawy z wpływu szarego nieba, aż spędziłem ostatnie 2 miesiące w słonecznych. To może być przygnębiające, JEŚLI to zrobisz, ale nie zrobię tego. Wiosna nie może być zbyt daleko i nie mogę się tego doczekać. Wiosna, lato i jesień są dobre w Polsce. Ten będzie szczególnie dobry z weselem i wizytą kuzynów z Michigan.

Marilyn Mapes wraz z córką i rodziną (Kim Dittenber) będzie tu w sierpniu, aby wziąć udział w weselu innego kuzyna i jest duża szansa, że się spotkamy. Spotkałem wcześniej jej córkę, ale nie rodzinę jej córki.

Spotkałem się dziś z Radkiem, a po południu spotkaliśmy się z Zbyszkiem. Miałem dziś porozmawiać z kuzynką Andrzejem, ale on jest zajęty pracą. Minęły 2 miesiące, od kiedy rozmawialiśmy.


Gris, soleado, gris, soleado ... desearía que compensara su mente, preferiblemente soleado. Realmente no me di cuenta de la influencia de un cielo gris hasta pasar los últimos 2 meses en los soleados. Esto podría ser deprimente SI lo dejas, pero no lo haré. Spring no puede estar muy lejos y estoy deseando que llegue. Primavera, verano y otoño son buenos en Polonia. Este será especialmente bueno con una boda para visitar y una visita de primos de Michigan.

Marilyn Mapes con su hija y su familia (Kim Dittenber) estará aquí en agosto para asistir a la boda de otro primo y hay muchas posibilidades de que nos encontremos. Conocí a su hija antes, pero no a la familia de su hija.

Tuve una reunión con Radek hoy y en la tarde nos encontramos con Zbyszek. Iba a hablar con el primo Andrzej esta noche, pero él está ocupado con el trabajo. Han pasado 2 meses desde que hablamos.

No comments: