Sunday, March 04, 2018

The last Sunday.


The day started out sunny, then turned gray and now it's sunny again. I helped Joan finish chapter 10 of our lessons then I finished chapter 14. I think once we are back home I will go over them all with her again.

Now it's just a matter of 4 days until we leave. I can't say I'm looking forward to it knowing the temperature forecast for the day we arrive is 6c and cloudy all week. How depressing! However, I do miss the friends there and I really need to hear the Polish language again. 2 months without using it was not good.

Dzień zaczął się słonecznie, potem stał się szary i teraz znów jest słonecznie. Pomogłem Joan ukończyć 10 rozdział naszych lekcji, a potem skończyłem rozdział 14. Myślę, że kiedy wrócimy do domu, przekażę je wszystkie ponownie.


Teraz to tylko kwestia 4 dni, zanim wyjdziemy. Nie mogę powiedzieć, że nie mogę się doczekać, aby wiedzieć, że prognoza temperatury w dniu, w którym przybywamy, jest 6c i zachmurzona przez cały tydzień. Jak przygnębiające! Jednak tęsknię za przyjaciółmi i naprawdę muszę ponownie usłyszeć język polski. 2 miesiące bez użycia go nie było dobre.


 El día comenzó soleado, luego se volvió gris y ahora está soleado otra vez. Ayudé a Joan a terminar el capítulo 10 de nuestras lecciones y luego terminé el capítulo 14. Creo que una vez que estemos en casa, revisaré todos con ella nuevamente.


Ahora solo es cuestión de 4 días hasta que nos vayamos. No puedo decir que estoy deseando saber que el pronóstico de temperatura para el día en que llegamos es 6c y nublado toda la semana. ¡Qué deprimente! Sin embargo, echo de menos a los amigos allí y realmente necesito escuchar el idioma polaco de nuevo. 2 meses sin usarlo no fue bueno.

No comments: