Saturday, March 17, 2018

Rough night.

It's -3c but sunny so not so bad today.

I had a rough night sleeping..or not sleeping last night. I went to bed at midnight, woke up ay 01:00, stayed up until 02:00, back to bed until 04:00 and then didn't go back to bed again. On the bright side of that I had a chance to chat with Joan's daughter on FB while Joan slept. I told her about our Spain trip and she said if we go back next year she will come and stay with us. She asked if I thought she could find work there and I told her she would need a work visa and it wouldn't hurt if she could speak some Spanish also. We'll see what comes of that.

I heard an interesting thing from a doctor friend of mine today. She said that when you reach 75 and are on national health care, your prescriptions are free. That sounds a little strange to me but I read the same thing about medications in Spain. She also told me I was wrong about the closing of stores on Sundays. If you look at the picture, all dates in black and red, stores will be closed, not only Sundays. This should help the economy.

Jest -3c ale słonecznie, więc nie jest tak źle dzisiaj.

Miałem ciężką noc do spania ... albo nie spałem ostatniej nocy. Położyłem się spać o północy, obudziłem się o 01:00, pozostałem do 02:00, z powrotem do łóżka do 04:00, a potem nie wróciłem do łóżka. Po jasnej stronie miałem okazję porozmawiać z córką Joanny na FB, podczas gdy Joan spała. Powiedziałem jej o naszej podróży po Hiszpanii i powiedziała, że jeśli wrócimy w przyszłym roku, ona przyjdzie i zostanie z nami. Zapytała, czy sądzę, że mogłaby znaleźć tam pracę i powiedziałem jej, że będzie potrzebowała wizy i nie zaszkodzi, jeśli będzie mogła mówić po hiszpańsku. Zobaczymy, co z tego wyniknie.

Słyszałem dzisiaj ciekawą rzecz od mojego doktora. Powiedziała, że kiedy osiągniesz 75 lat i jesteś w krajowej służbie zdrowia, twoje recepty są bezpłatne. Brzmi to trochę dziwnie, ale czytam to samo o lekach w Hiszpanii. Powiedziała mi też, że myliłem się co do zamykania sklepów w niedziele. Jeśli spojrzysz na zdjęcie, wszystkie daty w czerni i czerwieni, sklepy będą zamknięte, nie tylko w niedziele. To powinno pomóc gospodarce.


Es -3c pero soleado, así que no está mal hoy.

Tuve una noche difícil de dormir ... o no dormir anoche. Me fui a la cama a la medianoche, me levanté a la 01:00, me quedé despierto hasta las 2:00 a.m., volví a la cama hasta las 4:00 a.m. y luego no volví a la cama. Tengo la oportunidad de conversar con la hija de Joan en FB mientras Joan dormía. Le conté sobre nuestro viaje y ella dijo que vendría y se quedaría con nosotros. Me preguntó si pensaba que podría trabajar y que tampoco funcionaría si hablaba algo de español. Veremos qué viene de eso.

Escuché algo interesante de un médico sobre de mío hoy. Ella dijo: "Si está embarazada", sus recetas son gratuitas. Eso me suena un poco extraño. Leí lo mismo sobre los medicamentos en España. También me dijo que estaba equivocado sobre el cierre de las tiendas los domingos. Si mira la imagen, todas las fechas en negro y rojo, las tiendas se cerrarán, no solo los domingos. Esto debería ayudar a la economía.

1 comment:

Anonymous said...

David, it may be time to pack bags and enjoy life in a sunny country, seems it only time that major unrest will occur here, good luck anyway