Wednesday, March 14, 2018

Losing ground.

Already I feel a decrease in our study time of Spanish. It's just not the same without Carmelo coming to our house everyday and the 2 lessons with Ann. I'm trying to maintain the same schedule but it's hard to do. The daily contact is what I miss and the language club also. The weather I can put up with but I miss the Spanish talk.

I visited my neurologist today to get prescriptions filled and found out he is moving to Zelona Gora soon. So, I have 2 options; 1. Take his recommendation of a new doctor in Poznań or, 2. stay with him and travel to Zelona every 6 months for a visit. I really don't want a new doctor since I have been with him for 9 years and he knows me well. We have friends in Zelona so it would be a good time to visit with them. It's only a 1 1/2 hour drive. He was also the one who treated Joan when she had her stroke so he knows her. It was because of him that she got the care that she did.

Outside it is gray, totally covered in clouds, getting colder and my friends in Santiago say it is a beautiful Spring day, 21c and sunny. Que lastima que estamos aqui! What a pity we are here!

Już teraz odczuwam spadek naszego czasu nauki języka hiszpańskiego. To nie jest to samo bez Carmelo przychodzącego do naszego domu codziennie i 2 lekcje z Ann. Staram się utrzymać ten sam harmonogram, ale trudno to zrobić. Codzienny kontakt jest tym, za czym tęsknię, a także klub językowy. Pogoda, na którą mogę sobie pozwolić, ale tęsknię za hiszpańską gadaniną.

Odwiedziłem mojego neurologa dzisiaj by dostać receptę napełnioną i dowiedziałem się, że on rusza się do Zelona Gora wkrótce. Tak więc mam 2 opcje; 1. Przyjmij jego rekomendację nowego lekarza w Poznaniu lub, 2. zostań z nim i podróżuj do Zelony co 6 miesięcy na wizytę. Naprawdę nie chcę nowego lekarza, odkąd jestem z nim od 9 lat i on zna mnie dobrze. Mamy przyjaciół w Zelonie, więc to byłby dobry czas na wizytę u nich. To tylko 1 1/2 godziny jazdy. Był także tym, który traktował Joan, gdy miała udar, więc ją znał. To dzięki niemu otrzymała tę opiekę.

 
Na zewnątrz jest szary, całkowicie pokryty chmurami, coraz chłodniejszy, a moi przyjaciele w Santiago mówią, że jest piękny wiosenny dzień, 21c i słonecznie. Que lastima que estamos aqui! Jaka szkoda, że ​​tu jesteśmy!
 
 
Ya siento una disminución en nuestro tiempo de estudio del español. No es lo mismo sin que Carmelo venga a nuestra casa todos los días y las 2 lecciones con Ann. Estoy tratando de mantener el mismo horario, pero es difícil de hacer. El contacto diario es lo que extraño y el club de idiomas también. El clima lo soporto pero extraño la charla en español.

Visité a mi neurólogo hoy para obtener recetas y descubrí que pronto se mudará a Zelona Gora. Entonces, tengo 2 opciones; 1. Tome su recomendación de un nuevo médico en Poznań o, 2. quédese con él y viaje a Zelona cada 6 meses para una visita. Realmente no quiero un nuevo médico ya que he estado con él durante 9 años y él me conoce bien. Tenemos amigos en Zelona, ​​así que sería un buen momento para visitarlos. Es solo una unidad de 1 1/2 hora. También fue el que trató a Joan cuando tuvo un accidente cerebrovascular, por lo que la conoce. Fue por él que obtuvo el cuidado que ella tuvo.


Afuera está gris, totalmente cubierto de nubes, cada vez más frío y mis amigos en Santiago dicen que es un hermoso día de primavera, 21c y soleado. Que lastima que estamos aqui! ¡Qué lástima que estemos aquí!

2 comments:

tori10tori10 said...

Stay with him; as you said its only 1.5h drive and only every 6 months

GoogleGaggler said...

David,

Here are two leads to explore; or maybe to post and start your own meet-up group
for conversational Spanish in Poznan:

https://www.mylanguageexchange.com/city/Poznan__Poland.asp


http://blogs.comunitatvalenciana.com/learn-spanish/2014/07/24/spanish-olympiads-in-poznan-poland-2014/