Tuesday, March 06, 2018

Less than 48.

The good people at the language school printed out our boarding passes for our flight back, our friend, Radek, went last night and reset our thermostat in our flat to 22c so it will be warm inside when we get home and now we are just savoring our last hours of warm weather and blue skies.

It's been quite an experience being here in Spain for these 2 months. we have learned a lot of Spanish, made progress, new friends, seen  few extraordinary places and I've taken pictures of interesting things. It was a cooler than expected weather but still better than the weather in Poland and the sun offset the temperature. I had the best haircut ever and a great experience with that. The owner of the house we rented was very nice and did everything she could to make are stay enjoyable. In less than 48 hours we will be back home.

Dobrzy ludzie w szkole językowej wydrukowali nasze karty pokładowe na lot powrotny, nasz przyjaciel, Radek, udaliśmy się wczoraj wieczorem i zresetowaliśmy termostat w naszym mieszkaniu na 22c, więc w domu będzie ciepło, a teraz po prostu delektujemy się nasze ostatnie godziny ciepłej pogody i błękitnego nieba.


To było całkiem niezłe doświadczenie będąc tutaj w Hiszpanii przez te 2 miesiące. nauczyliśmy się dużo hiszpańskiego, zrobiliśmy postępy, poznaliśmy nowych przyjaciół, obejrzeliśmy kilka niezwykłych miejsc i zrobiłem zdjęcia interesujących rzeczy. Była to chłodniejsza od oczekiwań pogoda, ale wciąż lepsza niż pogoda w Polsce, a słońce zrównoważyło temperaturę. Miałem najlepszą fryzurę i wspaniałe doświadczenie z tym związane. Właściciel domu, który wynajęliśmy był bardzo miły i zrobił wszystko, co mógł, aby pobyt był przyjemny. Za mniej niż 48 godzin wrócimy do domu.


Las buenas personas de la escuela de idiomas imprimieron nuestras tarjetas de embarque para nuestro vuelo de regreso, nuestro amigo, Radek, se fue anoche y reiniciaron nuestro termostato en nuestro apartamento a 22c, por lo que será cálido por dentro cuando lleguemos a casa y ahora solo estamos saboreando nuestras últimas horas de clima cálido y cielo azul.


Ha sido una gran experiencia estar aquí en España durante estos 2 meses. aprendimos mucho español, progresamos, hicimos nuevos amigos, vimos algunos lugares extraordinarios y tomé fotos de cosas interesantes. Fue un clima más fresco de lo esperado, pero aún mejor que el clima en Polonia y el sol compensó la temperatura. Tuve el mejor corte de pelo y una gran experiencia con eso. El dueño de la casa que alquilamos fue muy agradable e hizo todo lo que pudo para hacer que fuera agradable. En menos de 48 horas regresaremos a casa.

2 comments:

Anonymous said...

Sad. Sounds like you're leaving the Promised Land and headed to prison!

Anonymous said...

Just look forward to seeing snow and joys of experiencing a body change... you can get used to anything David