Tuesday, March 20, 2018

3

3 sunny days in a row, it's a miracle! Even with cold temperatures it's a nice day outside. It's almost like being back in Spain except for the cold.

My friend, Carmelo, is sick with a cold so we didn't talk today but I had 2 1/2 hours with Radek and we covered some Spanish. I'm still having a little trouble conjugating the simple past tense of verbs but it's getting better each day.

My Polish is still a struggle but step by step it will get better. Of course, I would rather leap forward but that's just my impatience after 10 years.

Joan made a nice dinner last night. pork roast with potatoes, carrots and cranberries. Today she is making a big salad for dinner.

3 słoneczne dni z rzędu, to cud! Jest to miły dzień na zewnątrz, nawet przy niskich temperaturach. To prawie jak powrót do Hiszpanii z wyjątkiem zimna.

Mój przyjaciel, Carmelo jest  przeziębiony, więc dzisiaj nie rozmawialiśmy, ale spędziłem 2 1/2 godziny z Radkiem i omawialiśmy hiszpański. Nadal mam małe problemy z łączeniem prostego czasu przeszłego z czasownikami, ale z każdym dniem jest coraz lepiej.

Mój polski wciąż jest walką, ale krok po kroku będzie się polepszał. Oczywiście wolałbym zrobić krok do przodu, ale to po prostu moja niecierpliwość po 10 latach.

Wczoraj Joan przygotowała smaczny obiad: pieczeń wieprzowa z ziemniakami, marchewką i żurawiną. Dzisiaj robi wielką sałatkę na kolację.

3 días soleados seguidos, ¡es un milagro! Incluso con temperaturas frías, es un buen día afuera. Es casi como estar de vuelta en España a excepción del frío.

Mi amigo, Carmelo, está enfermo con un resfriado, así que no hablamos hoy, pero tuve 2 horas y media con Radek y cubrimos algo de español. Todavía tengo problemas para conjugar el tiempo pasado simple de los verbos, pero cada día mejora.

Mi polaco todavía es una lucha, pero paso a paso mejorará. Por supuesto, preferiría dar un salto adelante, pero esa es solo mi impaciencia después de 10 años.

Joan hizo una buena cena anoche. asado de cerdo con papas, zanahorias y arándanos. Hoy ella prepara una gran ensalada para la cena.

No comments: