Tuesday, March 27, 2018

Took it.

OK, so I took the B1 test, only the grammar part, and scored 44. The range for B1 is between 34-53 so I passed that. However, the Polish teacher who interviewed me said I was deficient in cases, past and future tenses, prepositions, idiomas, adjectives and oral skills and doubted seriously if I could pass the whole exam. She said it would take me 2 years of lessons to prepare for it. Not good news but not unexpected. I might as well just do the Presidential approval way which is also 2 ways.

I had a nice meeting with an "old" young friend, Maciek, who is home from Australia for the holiday. It was nice to see him again and hear about his adventures going to university in that country. I've known him since he was about 14 years old.

OK, więc napisałem egzamin na poziomie B1, tylko część gramatyczną i uzyskałem 44 punkty. Zakres dla B1 wynosi 34-53, więc zdałem. Jednak polski nauczyciel, który przeprowadził ze mną wywiad powiedział, że mam braki w przypadkach, czasie przeszłym i przyszłym, przyimkach, idiomach, przymiotnikach i umiejętności wysławiania się i poważnie wątpi, czy zdałbym egzamin. Powiedziała, że przygotowanie do tego zajęłoby mi 2 lata lekcji. To nie jest dobra wiadomość, ale nie niespodziewana. Równie dobrze mógłbym po prostu zastosować sposób zatwierdzenia przez prezydenta, który również jest dwuletni.

Miałem miłe spotkanie ze "starym" młodym przyjacielem Maćkiem, który z Australii przyjechał do domu na święta. Miło było go znowu zobaczyć i usłyszeć o jego przygodach na uniwersytecie w tym kraju. Znam go od momentu, kiedy miał około 14 lat.

OK, entonces tomé la prueba B1, solo la parte gramatical, y obtuve 44. El rango para B1 está entre 34-53, así que lo pasé. Sin embargo, el profesor polaco que me entrevistó dijo que tenía deficiencias en los casos, los tiempos pasados y futuros, las preposiciones, los idiomas, los adjetivos y las habilidades orales y dudaba seriamente si podía aprobar el examen completo. Ella dijo que me tomaría 2 años de lecciones para prepararme. No son buenas noticias, pero no inesperadas. También podría hacer la vía de aprobación presidencial, que también es de dos maneras.

Tuve una agradable reunión con un joven amigo "viejo", Maciek, que está en casa desde Australia para las vacaciones. Fue agradable volver a verlo y conocer sus aventuras yendo a la universidad en ese país. Lo conozco desde que tenía 14 años.

No comments: