Sunday, March 18, 2018

Success.

I am connected again with Carmelo. All is right with the world. I missed our daily talks in Spain with him and was so happy today when we had our first contact on Skype. I didn't want to lose contact with him. He can teach me so much that is not in books.

After Carmelo, we Skyped with Joan's daughter and grandkids, Nikki and Joe. It was nice to get caught up on what's been happening with them the last two weeks. We did Skype with them while in Spain but not since we have been back home.

Jestem ponownie połączony z Carmelo. Wszystko jest w porządku ze światem. Tęskniłam za codziennymi rozmowami w Hiszpanii z nim i byłam bardzo szczęśliwa, kiedy mieliśmy pierwszy kontakt na Skype. Nie chciałem stracić z nim kontaktu. Potrafi mnie nauczyć tak bardzo, że nie ma go w książkach.

Po Carmelo skoczyliśmy z córką Joan i wnukami, Nikki i Joe. Miło było się zorientować, co się z nimi dzieje przez ostatnie dwa tygodnie. Zrobiliśmy z nimi Skype w Hiszpanii, ale nie od kiedy wróciliśmy do domu.
 
Estoy conectado de nuevo con Carmelo. Todo esta bien con el mundo. Me perdí nuestras charlas diarias en España con él y estuve muy feliz hoy cuando tuvimos nuestro primer contacto en Skype. No quería perder el contacto con él. Él puede enseñarme tanto que no está en los libros.

Después de Carmelo, volamos con la hija y los nietos de Joan, Nikki y Joe. Fue agradable estar al tanto de lo que ha estado sucediendo con ellos las últimas dos semanas. Hicimos Skype con ellos mientras estábamos en España, pero no desde que volvimos a casa.

No comments: