Wednesday, March 28, 2018

Best picture?

With the holiday coming up we didn't want to wait until tomorrow to go food shopping so we went today. Carrefour was not crowded at 13:00 and we were in and out in less than 1 hour. Cost,141ZL($42)(34EU).. I still have to buy the duck breasts for Easter dinner tomorrow at Jeżyce Market.

We watched an interesting movie last night, 3 Billboards outside Ebbing, Missouri starring Frances  McDormand and Woody Harrelson. I think it was much better than The Shape of Water, the one that won the Oscar for Best Picture.

March 28th is was snowing this morning. Doesn't it know it's springtime?

The language school where I took the B1 sample test sent me an estimate of how long it would take me to reach the B1 level and the cost of lessons to reach that goal. They said 2 years at the cost of 20,800zl($6,131)(4,935) I replied "No, thank you".

W związku z nadchodzącymi świętami nie chcieliśmy czekać do jutra na zakupy żywności, więc poszliśmy dzisiaj. O 13:00 Carrefour nie był zatłoczony, a my weszliśmy i wyszliśmy po niecałej godzinie. Koszt zakupów to 141 zł (42 USD) (34EU). Jutro na rynku Jeżyce muszę kupić kacze piersi na wielkanocny obiad.
Zeszłej nocy oglądaliśmy ciekawy film „3 Billboards outside Ebbing, Missouri” z udziałem Frances McDormand i Woody Harrelson. Myślę, że film był znacznie lepszy niż The Shape of Water, ten, który zdobył Oscara za najlepszy film.

28 marca rano pada śnieg. Czy nie wie, że jest wiosna?

Szkoła językowa, w której wziąłem udział w teście próbnym na poziomie B1, przesłała mi szacunek, ile czasu zajmie mi osiągnięcie poziomu B1 i jakie będę koszty lekcji, aby osiągnąć ten cel. Powiedzieli, że 2 lata, a koszt to 20 800 zł (6131 dolarów) (4935), odpowiedziałem: "Nie, dziękuję".

Con las vacaciones próximas, no queríamos esperar hasta mañana para ir de compras, así que fuimos hoy. Carrefour no estaba lleno a las 13:00 y estábamos dentro y fuera en menos de 1 hora. Costo, 141ZL ($ 42) (34EU) .. Todavía tengo que comprar los pechugas de pato para la cena de Pascua mañana en el Mercado de Jeżyce.

Anoche vimos una película interesante, 3 Billboards fuera de Ebbing, Missouri, protagonizada por Frances McDormand y Woody Harrelson. Creo que fue mucho mejor que The Shape of Water, el que ganó el Oscar a la Mejor Película.

El 28 de marzo estaba nevando esta mañana. ¿No sabe que es primavera?

La escuela de idiomas donde tomé la prueba de la muestra B1 me envió un estimado de cuánto tiempo me tomaría alcanzar el nivel B1 y el costo de las lecciones para alcanzar esa meta. Dijeron 2 años a un costo de 20,800zl ($ 6,131) (4,935) y les respondí "No, gracias".

1 comment:

Anonymous said...

Seems they want to make you speak polish first class, David have you checked out other schools?