Friday, March 23, 2018

Certificate

I finally have a death certificate of my father. My sister was kind enough to email a photo of it and she will send a copy of it through the mail. I thought he was born in Hammond, Indiana, in the only hospital in the area. However, the certificate says he was born in Illinois, just across the state border so it must have been a home birth. I made the change in the family tree to keep it accurate.

Today we did out weekly shopping..155zl($45)(37EU). With "Orange Head's" new trade war with China already the rate of exchange for the dollar is dropping. It had been going up until today.

I met with Radek for 1 1/2 hours and then Skyped with Carmelo for another 1 1/2. He told me some interesting things about the national health care system in Spain.

W końcu mam akt zgonu mojego ojca. Moja siostra była na tyle uprzejma, że wysłała jej zdjęcie, a ona prześle jej kopię pocztą. Myślałem, że urodził się w Hammond w stanie Indiana w jedynym szpitalu w okolicy. Jednak certyfikat mówi, że urodził się w Illinois, po drugiej stronie granicy państwowej, więc musiało to być porody domowe. Wprowadziłem zmianę w drzewie genealogicznym, aby zachować dokładność.


Dziś wybraliśmy cotygodniowe zakupy..155zł (45 USD) (37EU). Wraz z nową wojną handlową "Orange Head" z Chinami spada tempo wymiany dolara. Trwało to do dzisiaj.


Spotkałem się z Radkiem przez 1 1/2 godziny, a następnie Skyped z Carmelo na kolejne 1 1/2. Opowiedział mi kilka interesujących rzeczy o krajowym systemie opieki zdrowotnej w Hiszpanii.


 Finalmente tengo un certificado de defunción de mi padre. Mi hermana tuvo la amabilidad de enviar una foto por correo electrónico y ella enviará una copia por correo postal. Pensé que había nacido en Hammond, Indiana, en el único hospital de la zona. Sin embargo, el certificado dice que nació en Illinois, justo al otro lado de la frontera del estado, por lo que debe haber sido un parto en el hogar. Hice el cambio en el árbol genealógico para mantenerlo preciso.


Hoy hicimos compras semanales.155zl ($ 45) (37EU). Con la nueva guerra comercial de "Orange Head" con China ya está cayendo la tasa de cambio del dólar. Había estado subiendo hasta hoy.


Me reuní con Radek durante 1 1/2 horas y luego hice un Skyped con Carmelo por otro 1 1/2. Me contó algunas cosas interesantes sobre el sistema nacional de salud en España.


No comments: