Friday, February 02, 2018

The sky is falling!!!!!!!!!!!!!!!!!

Run for your life, Chicken Little! The sky is falling! OMG!! Today it was gray, raining all day and 14c. It's the 4th day out of 29 sunny, blue skies days and seems like the nd of the world. Thank God 17C returns tomorrow with sun ally day and blue skies. We are going to Cartagena at 10:00 to spend the day there.

Carmelo arrived at 11:00 and spent another 2 1/2 hours with us on Spanish and English. We learn a lot from him that is not in books and fortunately he writes everything down in a notebook I bought. Before we leave I'm going to ask him if he would be interested in continuing our lessons over Skype when we are in Poland. I hope he says yes.

We stayed home today to work on Spanish because we will be gone all day tomorrow and then have only Sunday to complete our homework,

Zwiewaj, Kurczaku Mały! Niebo wali się! O MÓJ BOŻE!! Dzisiaj było szaro, padało cały dzień i było 14C. Jest to czwarty dzień  spośród 29. słonecznych dni z błękitnym niebem i Hiszpania wydaje się być drugim krajem na świecie pod tym względem. Dzięki Bogu jutro powraca słoneczny dzień z błękitnym niebem i  17C. O 10:00 jeździmy do Kartageny, aby spędzić tam cały dzień.

Carmelo przyszedł o 11:00 i spędził z nami kolejne 2 i 1/2 godziny rozmawiając po hiszpańsku i angielsku. Wiele się od niego uczymy tego, czego nie ma w książkach i na szczęście on zapisuje wszystko w zeszytach, które kupiłem. Zanim odejdziemy, zapytam go, czy byłby zainteresowany kontynuowaniem lekcji przez Skype'a, kiedy jesteśmy w Polsce. Mam nadzieję, że powie: tak.

Dzisiaj zostaliśmy w domu, aby pracować nad hiszpańskim, ponieważ jutro wyjeżdżamy na cały dzień, a potem mamy tylko niedzielę, aby ukończyć nasze zadanie domowe.

No comments: