Thursday, May 17, 2018

Aparagus time

Since the election of "Orange Head" I have said nothing good about him and for good reasons. Today the ONLY thing I can say that is good is that the currency exchange rate is at the highest it's been in years for us. That means 1 USD is worth 3.62 zloties today. It has been as low as 2.20. The exchange rate always affects us because we live on a U.S. Social Security fund and get paid, monthly, in U.S. dollars that have to be converted into Polish money to be used here. I could be wrong but I think it is also good for the Polish economy because we pay more taxes to Poland with the higher rate. It doesn't mean I would vote for him because that would NEVER happen.

Today was food shopping day for the week. We spent 137 PLN for groceries.

Zybyszek called in the afternoon and we agreed to have our annual asparagus dinner tomorrow afternoon in Hotel Rome at 15:30. This whole month is asparagus month in Poznań

Od czasu wyboru "Pomarańczowej Głowy" nie powiedziałem nic dobrego o nim i z konkretnych powodów. Dziś, jedyną dobrą rzeczą, jaką tylko mogę  powiedzieć jest to, że kurs wymiany walut jest najwyższy od lat. Oznacza to, że 1 USD to dziś 3,62 zł.  Był już 2,20. Kurs wymiany zawsze ma na nas wpływ, ponieważ żyjemy z amerykańskiego funduszu ubezpieczeń społecznych i otrzymujemy miesięczną wypłatę w dolarach amerykańskich, które muszą zostać zamienione na polskie pieniądze, aby można je było tutaj wykorzystać. Mogę się mylić, ale myślę, że jest to również dobre dla polskiej gospodarki, ponieważ płacimy wyższe podatki w Polsce z powodu wyższego progu podatkowego. To nie znaczy, że zagłosowałbym na niego, ponieważ to NIGDY się nie wydarzy.

Dzisiaj był dzień zakupów żywności na cały tydzień. Wydaliśmy 137 zł na artykuły spożywcze.

Po południu zadzwonił Zbyszek i umówiliśmy się jutro po południu w Hotelu Rzym na 15:30 na naszą coroczną szparagową kolację. Cały ten miesiąc to w Poznaniu miesiąc szparagów.

Desde la elección de "Orange Head" no he dicho nada bueno sobre él y por buenas razones. Hoy, lo ÚNICO que puedo decir que es bueno es que el tipo de cambio de moneda está en su punto más alto en años. Eso significa que 1 USD vale 3.62 zlotys en la actualidad. Ha sido tan bajo como 2.20. La tasa de cambio siempre nos afecta porque vivimos en un fondo de seguridad social de los Estados Unidos y nos pagan mensualmente en dólares estadounidenses que deben convertirse en dinero polaco para usarlo aquí. Podría estar equivocado, pero creo que también es bueno para la economía polaca porque pagamos más impuestos a Polonia con la tasa más alta. No significa que vote por él porque NUNCA sucederá.

Hoy fue el día de la compra de alimentos para la semana. Gastamos 137 PLN en comestibles.

Zybyszek llamó por la tarde y acordamos tener nuestra cena anual de espárragos mañana por la tarde en el Hotel Roma a las 15:30. Este mes entero es mes de espárragos en Poznań

No comments: