Wednesday, May 23, 2018

Que bonita dia!

 Yes, it was a beautiful day.

Today I paid the phone bill, 84 PLN($23,EURO-20) for the month including internet. It averages about 100PLN for both of our Samsung Galaxy 6 phones.

The first thing I did was write a letter to the church in Posen, Illinois where my mother was born and ask if they could send me an official church document of her birth and who her parents were. The State did not start keeping birth records until 3 years after she was born and I need proof of my connection to the Kazmiercak family here. In her time, Posen was an all Polish community, now it is mainly Mexican so I wrote the letter in English and Spanish. I sent 2 emails but got no reply.

The second thing in the morning was a conversation in Spanish with 2 Polish ladies, one from Warsaw and the other living in Berlin but now in Cadiz. I was a little late joining them because the connection was broken and it took Echostar 20 minutes to fix it.

After that I had a Polish conversation with Lila from Bydgoszcz for an hour and then Joan and I studied together. At 14:30 we went to Sowa's to meet with our friend, Zbyszek.
We discussed the trouble last week in Poznań between fanatic football fans from Warsaw and Poznań and the police. They are called hooligans. They have been a problem for a long time and yet nothing has been done to stop the fights. In other countries, like England, it was also a problem. However, England found a solution they should adopt here.

In England. if someone causes trouble during a match, for example, throwing stones or bottles, the minimum fine 20,000 GBP. That is 100,000PLN. If the offense is more severe there is suspension of entering games for 1, 2. 5 years or a Lifetime Ban. Since those rules have been implemented, the trouble at games in England has mainly disappeared.

Tak, to był piękny dzień.

Dzisiaj zapłaciłem rachunek za telefon, 84 PLN (23 USD, EURO-20) za miesiąc łącznie z internetem. Średnio około 100 złotych za nasze telefony Samsung Galaxy 6.

Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem było napisanie listu do kościoła w Posen w stanie Illinois, gdzie urodziła się moja matka, by zapytać, czy mogą wysłać mi oficjalny dokument  jej wpisu daty urodzenia i tego, kim byli jej rodzice. Państwo  zaczęło prowadzić rejestry urodzeń po 3 latach od daty jej urodzenia, a ja potrzebuję dowodu moich powiązań z rodziną Kazmiercaków. W swoim czasie Posen był polską społecznością, obecnie jest głównie meksykański, więc napisałem list w języku angielskim i hiszpańskim. Wysłałem 2 e-maile, ale nie otrzymałem odpowiedzi.

Drugą poranną rozmową była rozmowa po hiszpańsku z dwiema Polkami, jedną z Warszawy i drugą mieszkająca w Berlinie, a teraz przebywającą w Kadyksie. Dołączyłem do nich spóźniony, ponieważ połączenie zostało przerwane, a Echostarowi zajęło 20 minut, aby to naprawić.

Potem przez godzinę miałem  rozmowę po polsku z Lilą z Bydgoszczy, a następnie z Joan uczyliśmy się. O 14:30 pojechaliśmy do Sowy, by spotkać się z naszym przyjacielem, Zbyszkiem.
Dyskutowaliśmy o zeszłotygodniowych problemach  w Poznaniu pomiędzy fanami futbolu z Warszawy i Poznania a policją. Nazywają ich chuliganami. Przez długi czas byli problemem, a jednak nic nie zostało zrobione, by powstrzymać walki. W innych krajach, takich jak Anglia, był to również problem. Jednak Anglia znalazła rozwiązanie, które powinno być tu zaadaptowane.

W Anglii, jeśli ktoś powoduje problemy podczas meczu, na przykład rzucaniem kamieniami lub butelkami, minimalna grzywna jest w wysokości 20 000 GBP. To jest 100 000 PLN. Jeśli przestępstwo jest bardziej poważne, następuje zakaz udziału w meczu 1, 2, 5 lat lub za całe życie. Od kiedy te zasady zostały w Anglii wdrożone, problemy z kibicami w trakcie gry zniknęły.

Sí, fue un día hermoso.
 

Hoy pagué la cuenta del teléfono, PLN 84 ($ 23, EURO-20) por el mes, incluido Internet. Tiene un promedio de 100PLN para nuestros dos teléfonos Samsung Galaxy 6.

Lo primero que hice fue escribir una carta a la iglesia en Posen, Illinois, donde nació mi madre. La familia Kazmiercak aquí. En su época, Posen era toda polaca, ahora es principalmente mexicana, escribí la carta en inglés y español. Envié 2 correos electrónicos pero no obtuve respuesta.

La segunda cosa de la mañana es una conversación en Berlín, ahora en Cádiz. Estuve un poco tarde uniéndome a ellos. Echostar 20 minutos para arreglarlo.


Después de eso tuve una conversación en polaco con Lila de Joan y yo estudiamos juntos. A las 14:30 nos dirigimos a Sowa's para reunirnos con nuestro amigo, Zbyszek.Estamos hablando de fanáticos de Poznan y la policía. Se los llama hooligans. Han sido un problema durante mucho tiempo y se han hecho para detener las peleas. En otros países, como Inglaterra, también fue un problema. Sin embargo, Inglaterra ha encontrado una solución.


En Inglaterra. si alguien causa problemas, por ejemplo, tirar piedras o botellas, la multa mínima de £ 20,000. Eso es 100,000 PLN. Si la ofensa es 1 o 2. 5 años o más de por vida. Desde Inglaterra, ha desaparecido principalmente.


2 comments:

Shaz said...

I thought Illinois began recording births about 1877 Have you checked the Cook County Cerk's Office for information?Maybe they can help you, if the church won't. Good luck.

Joan and David Piekarczyk said...

Shaz, 2 of the 5 requests I have now in Illinois, Indiana and Ohio are for birth certificates of my father and mother. I read that Illinois didn't start until 1918. My mother was born in 1915. The letter to the church is "just in case" Cook County doesn't have a birth certificate.