Tuesday, May 01, 2018

Juan

OK, holiday today and only small stores open. Spent much time studying after speaking with Carmelo this morning for an hour. I made contact with a new potential Polish partner for Skype conversations, a young one, so we will see how that works out. In the past the young ones are not too reliable and don't last long. Maybe this one will be different.

Juan gave me an interesting point of view on those who say foreigners speak too fast in their own language and so it's hard to learn their language. That goes for any language, Spanish, English, Polish, German, Russian, etc. His point is that they do not speak too fast but that the learner does not really know the vocabulary that well and so it takes the brain a longer time to absorb each word and understand it. He's been teaching Spanish in London for 20 years, on 3 different levels, and with his beginner class he starts each class by saying, "Hola. Que Tal? Como Estás? Hello, How are you? At first he says it at the normal speed and they are lost to it's meanings. The next class he repeats it. The next time he repeats it but very slowly..."Ho....la. Que....tal?   Co...mo....es  tás? He tells them the meaning.  Continuous clases he speeds it up to the normal Spanish pace and they understand it all.

I have to agree with him. That is definitely the problem, not really knowing the meaning of the words so your brain doesn't have to translate it. I've been listening to one of his podcasts over and over again and each time I understand more of the words. It also helps to have a complete print out of the script. The podcast are for intermediate level people, which I am not, but it still helps me. If I lived in London, I would be studying with him.

OK, dzisiaj święto i otwarte są tylko małe sklepy. Po godzinnej porannej rozmowie z Carmelo dużo czasu spędziłem ucząc się. Nawiązałem kontakt z nowym , młodym, potencjalnym polskim partnerem na rozmowy przez Skype, więc przekonamy się, jak to działa. Z przeszłości wiem, że młodzi nie są zbyt solidni Inie zostają na długo. Może ten będzie inny.

Juan poddał mi interesujący punkt widzenia o tych, którzy mówią, że obcokrajowcy mówią zbyt szybko w swoim własnym języku, więc trudno jest nauczyć się ich języka. Dotyczy to dowolnego języka, hiszpańskiego, angielskiego, polskiego, niemieckiego, rosyjskiego itd. Jego zdaniem, nie mówią zbyt szybko, ale uczący się nie zna dobrze tego słownictwa, więc mózgowi więcej czasu zabiera wchłonięcie każdego słowa i zrozumienie go. Od 20 lat uczy hiszpańskiego w Londynie, na 3 różnych poziomach, a w swojej klasie dla początkujących zaczyna każdą lekcję, mówiąc: "Hola, Que Tal? Como Estás" Witaj, jak się masz? Na początku mówi z normalną szybkością, ale studenci są zdezorientowani, bo nie znają znaczenia. Na następnej lekcji  powtarza. Następnym razem powtarza , ale bardzo powoli ... "Ho ... la. Que ... tal? Co ... mo .... es tás? Mówi im znaczenie. Z każdą lekcją przyspiesza do normalnej prędkości  i wszyscy rozumieją.

Muszę się z nim zgodzić. Z pewnością jest to problem; nie znając znaczenia słów  twój mózg nie musi ich tłumaczyć. Słuchałem w kółko jednego z jego podcastów i za każdym razem rozumiem więcej słów. W pełni wydrukowany transkrypt również pomaga. Podcasty są przeznaczone dla osób o średnim poziomie zaawansowania, na którym nie jestem, ale pomagają mi. Gdybym mieszkał w Londynie, uczyłbym się z nim.

OK, vacaciones hoy y solo pequeñas tiendas abiertas. Pasé mucho tiempo estudiando después de hablar con Carmelo esta mañana durante una hora. Me puse en contacto con un nuevo socio polaco potencial para conversaciones de Skype, uno joven, por lo que veremos cómo funciona. En el pasado, los jóvenes no son muy confiables y no duran mucho. Quizás este sea diferente.

Juan me dio un punto de vista interesante sobre los que dicen que los extranjeros hablan demasiado rápido en su propio idioma y que es difícil aprender su idioma. Eso se aplica a cualquier idioma, español, inglés, polaco, alemán, ruso, etc. Su punto es que no hablan demasiado rápido, pero que el alumno realmente no conoce el vocabulario tan bien y que le toma al cerebro un tiempo más largo para absorbe cada palabra y entiéndela. Ha estado enseñando español en Londres durante 20 años, en 3 niveles diferentes, y con su clase de principiante comienza cada clase diciendo: "Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Al principio lo dice a la normalidad. velocidad y se pierden en sus significados. La próxima clase la repite. La próxima vez que la repite, pero muy lentamente ... "Ho .... la. Que .... tal? ¿Cómo estás? Él les dice el significado. Clases continuas lo acelera al ritmo normal de español y lo entienden todo.

Tengo que estar de acuerdo con él. Ese es definitivamente el problema, sin saber realmente el significado de las palabras, por lo que su cerebro no tiene que traducirlo. He estado escuchando uno de sus podcasts una y otra vez y cada vez entiendo más de las palabras. También ayuda a tener una impresión completa del guión. El podcast es para personas de nivel intermedio, lo que no soy, pero aún así me ayuda. Si yo viviera en Londres, estaría estudiando con él.

No comments: