Thursday, May 10, 2018

Re-post
Sometimes I re-post a picture from some time ago because it still amazes me. Above is the collaboration of a group of artists that painted the side of a typical gray colored building. They were very creative in their imagination with what they came up with as you can see in the second picture. The effort on their part a few years ago continues to draw people into the area just to see the painting. Now the area has blossomed with new cafes, restaurants and small stores and is a tourist attraction. If you didn't know it was a painted wall and were just driving around the corner and saw it, you would think there were small stores, people living above them and a cat on the roof. It is that life-like. This group should be commissioned to do more buildings in the city like this. There are definitely buildings that could benefit from it plus make the city look better.

The Poznań city authorities promised to limit the alcohol trade in Old Town. A few months ago such a possibility was given to local governments by a law adopted by the parliament. Poznań decided to make this move one of the first cities and a radical solution was chosen right away. This means that from 22:00-6:00, shops and grocery stores operating in the Old Town (there are over 200 of them) will not be able to sell alcoholic beverages. You can still buy them in pubs or restaurants. It will take effect at the end of May.

I posted a video of the Chicago Polish Constitution Day parade. 

 Czasami ponownie zamieszczam zdjęcie z jakiegoś momentu, ponieważ wciąż mnie  zadziwia. Powyżej znajduje się zdjęcie ze współpracy grupy artystów, którzy zamalowali stronę typowo szarego budynku. Jak widać na drugim obrazie, byli bardzo twórczy w swojej wyobraźni w  tym, co wymyślili,. Wysiłek z ich strony, jaki włożyli kilka lat temu nadal przyciąga ludzi do tego miejsca tylko po to, aby zobaczyć obraz. Teraz to miejsce rozkwitło nowymi kawiarniami, restauracjami i małymi sklepami i jest atrakcją turystyczną. Gdybyś nie wiedział, że to jest namalowana ściana i wyjechał zza rogu i zobaczył te widok, mógłbyś pomyśleć, że to są małe sklepy, ludzie żyjący nad nimi i kot na dachu. Wygląda naturalnie. Tej grupie należy zlecić wykonanie prac w większości budynków w mieście takim jak to. Zdecydowanie są to budynki, które mogą odnieść z tego korzyści, a także sprawić, że miasto będzie wyglądać lepiej.

Władze miasta Poznania obiecały ograniczyć handel alkoholem na Starym Mieście. Kilka miesięcy temu taka możliwość została przyznana samorządom przez ustawę przyjętą przez parlament. Poznań postanowił wykonać ten ruch jako jedno z pierwszych miast i od razu wybrano radykalne rozwiązanie. Oznacza to, że w godzinach 22:00-6:00 sklepy i sklepy spożywcze działające na Starym Mieście (jest ich ponad 200) nie będą mogły sprzedawać napojów alkoholowych. Nadal można je kupić w pubach lub restauracjach. Zacznie obowiązywać pod koniec maja.


Zamieściłem film z parady Polish Constitution Day w Chicago.


 A veces vuelvo a publicar una imagen de hace un tiempo porque todavía me sorprende. Arriba está la colaboración de un grupo de artistas que pintó el lado de un típico edificio de color gris. Fueron muy creativos en su imaginación con lo que se les ocurrió como pueden ver en la segunda imagen. El esfuerzo de su parte hace unos años sigue atrayendo gente al área solo para ver la pintura. Ahora el área ha florecido con nuevos cafés, restaurantes y pequeñas tiendas y es una atracción turística. Si no sabías que era una pared pintada y solo estabas doblando la esquina y la veías, pensarías que había pequeñas tiendas, gente viviendo arriba y un gato en el techo. Es así de real. Este grupo debería ser el encargado de hacer más edificios en la ciudad de esta manera. Definitivamente hay edificios que podrían beneficiarse de él además de hacer que la ciudad se vea mejor.

Las autoridades de la ciudad de Poznań prometieron limitar el comercio de alcohol en Old Town. Hace unos meses, tal posibilidad fue dada a los gobiernos locales por una ley adoptada por el parlamento. Poznań decidió hacer de este movimiento una de las primeras ciudades y se eligió una solución radical de inmediato. Esto significa que de 22: 00-6: 00, las tiendas y supermercados que operan en el casco antiguo (hay más de 200) no podrán vender bebidas alcohólicas. Todavía puedes comprarlos en pubs o restaurantes. Entrará en vigor a fines de mayo.

Publiqué un video del desfile del Día de la Constitución polaca de Chicago.


No comments: