Friday, May 18, 2018

Dinner

We arrived punctually at 15:30 at the restaurant in the Hotel Rzymski to meet our friend Zbyszek on our annual asparagus dinner. I will not go into the details of what we ate, because I took the time to sign the photos I made, with a description of what each of us ate. If you are interested, you can see the pictures on the right. We spent time eating and talking 2 pleasant hours.One of the things we talked about was the bazaar building across the street. Historically, it is an important building in Poznań. At one point it was a hotel with a ballroom on the third floor. Now on the first floor there is a restaurant, and the ballroom is rented only for special occasions. The hotel section can not be re-opened because the Ministry of Culture because says that the door have no original door handles, such as before the war. Thus, a beautiful hotel building in a great location is not used.There are many mansions or palaces that fall into disrepair because of strict regulations that owners must follow to restore them for use. How do you restore the 300-year-old palace to its original state?

Przyjechaliśmy punktualnie o 15:30 do restauracji w Hotelu Rzymskim, aby spotkać się z naszym przyjacielem Zbyszkiem na naszym corocznym szparagowym obiedzie. Nie będę wchodził w szczegóły tego, co jedliśmy, ponieważ poświęciłem czas na podpisanie zdjęć, które zrobiłem, z  opisem tego, co każdy z nas jadł . Jeśli jesteś zainteresowany, możesz zobaczyć zdjęcia po prawej stronie. Spędziliśmy razem jedząc i rozmawiając 2 przyjemne godziny.

Jedną z rzeczy, o której rozmawialiśmy, był budynek bazaru po drugiej stronie ulicy hotelu. Historycznie jest to ważny budynek w Poznaniu. W pewnym momencie był to hotel z salą balową na trzecim piętrze. Teraz na pierwszym piętrze znajduje się restauracja, a sala balowa jest wynajmowana tylko na specjalne okazje. Część hotelowa nie może zostać ponownie otwarta, ponieważ Ministerstwo Ochrony Kultury twierdzi, że drzwi nie mają oryginalnych klamek takich, jak przed wojną. Tak więc piękny budynek hotelowy w doskonałej lokalizacji nie jest używany.

Istnieje wiele dworów lub pałaców, które popadną w ruinę z powodu surowych przepisów, których właściciele muszą przestrzegać, aby je przywrócić do użytku. Jak przywrócić 300-letni pałac do jego pierwotnego stanu?

Llegamos puntualmente a las 15:30 al restaurante del Hotel Rzymski para encontrarnos con nuestra amiga Zbyszek en nuestra cena anual de espárragos. No entraré en los detalles de lo que comimos, porque me tomé el tiempo para firmar las fotos que hice, con una descripción de lo que cada uno de nosotros comió. Si está interesado, puede ver las imágenes a la derecha. Pasamos tiempo comiendo y hablando 2 horas agradables.

Una de las cosas de las que hablamos fue el edificio del bazar al otro lado de la calle. Históricamente, es un edificio importante en Poznań. En un momento dado, era un hotel con un salón de baile en el tercer piso. Ahora en el primer piso hay un restaurante, y el salón de baile se alquila solo para ocasiones especiales. La sección del hotel no se puede volver a abrir porque el Ministerio de Cultura dice que la puerta no tiene tiradores originales, como antes de la guerra. Por lo tanto, no se utiliza un hermoso edificio de hotel en una excelente ubicación.


Hay muchas mansiones o palacios que se encuentran en mal estado debido a las estrictas regulaciones que los propietarios deben seguir para restaurarlos para su uso. ¿Cómo restaurar el palacio de 300 años de antigüedad a su estado original?

No comments: