Tuesday, May 15, 2018

New hat.I met with my friend Radek, who came back from Romania last Friday. He brought me a present in the form of a new hat. In the picture that he sent to me, I got him wearing it and I liked it, so I asked him to buy it for me. He said he bought it in the north of Romania and was glad he did because he did not see it during the rest of the country.
We spent almost an hour and a half looking at the photos he did and said he liked the country very much. People were very friendly, the city he visited was extraordinary and he could not believe how many interesting churches he took pictures. He usually does not photograph churches, but he said that the churches were beautiful, very colorful inside and outside. I was very surprised how impressive the churches had made on him.
According to him, in Romania there are many castles and palaces, and the most beautiful one he saw belonged to the first king of Romania.
Peles Castle is a neo-Renaissance castle in the Carpathians, near Sinaia in Romania, on the existing medieval route connecting Transylvania and Wallachia, built in 1873-1914. Its opening took place in 1883. It was built for King Karol I.


Spotkałem się z moim przyjacielem, Radkiem, który w ubiegły piątek wrócił z Rumunii. Przyniósł mi prezent w postaci nowego kapelusza. Na zdjęciu, które mi wysłał wdziałem go noszącego taki i podobał mi się, więc poprosiłem go, żeby dla mnie kupił. Powiedział, że kupił go w północnej części Rumunii i był zadowolony, że tak zrobił, ponieważ nie widział takiego podczas reszty podróży po kraju.

Spędziliśmy prawie półtorej godziny oglądając zdjęcia, które zrobił i powiedział, że bardzo podoba mu się ten kraj. Ludzie byli bardzo przyjaźni, miasta, które odwiedził, były niezwykłe i nie mógł uwierzyć, ilu ciekawym kościołom  zrobił zdjęcia. Zwykle nie fotografuje kościołów, ale powiedział, że kościoły były piękne, bardzo kolorowe wewnątrz i na zewnątrz. Byłem bardzo zaskoczony, jak wielkie wrażenie wywarły na nim kościoły.

Według niego w Rumunii znajduje się mnóstwo zamków i pałaców, a najpiękniejszy, jaki widział, należał do pierwszego króla Rumunii.

Zamek Peles to neorenesansowy zamek w Karpatach, w pobliżu Sinaia w Rumunii, na istniejącym średniowiecznym szlaku łączącym Transylwanię i Wołoszczyznę, wybudowanym w latach 1873-1914. Jego otwarcie miało miejsce w 1883 roku. Został zbudowany dla króla Carola I.

 Odwiedził także zamek Draculi, ale powiedział, że to nic w porównaniu z Zamkiem Peles. Zbyt skomercjalizowany i przepełniony turystami.

 Me reuní con mi amigo Radek, que regresó de Rumania el viernes pasado. Él me trajo un regalo en forma de un sombrero nuevo. En la imagen que me envió, le di una nariz y me gustó, así que le pedí que me la comprara. Explicó que lo había comprado en la parte norte de Rumanía y se alegró de haberlo hecho porque no lo había visto en el resto del país.Pasamos casi una hora y media mirando las fotos que hizo y dijo que le gustaba mucho el país. La gente fue muy amigable, la ciudad que visitó fue extraordinaria y no podía creer cuántas iglesias interesantes tomó. Por lo general, no fotografía las iglesias, pero dijo que las iglesias eran hermosas, muy coloridas por dentro y por fuera. Me sorprendió lo impresionantes que las iglesias le habían hecho a él.Según él, en Rumania hay muchos castillos y palacios, el más hermoso que vio, pertenecía al primer rey de Rumanía.Castillo de Peles y el castillo neorenacentista en los Cárpatos, cerca de Sinaia en Rumania, en la ruta medieval existente que conecta Transilvania y Valaquia, construida en 1873-1914. Su inauguración tuvo lugar en 1883. Fue construida para el rey Carl I.También visitó el castillo de Drácula, pero dijo que no era nada comparado con el Castillo de Peles. Demasiado comercializado y lleno de turistas.

Spotkałem się z moim przyjacielem, Radkiem, który w ubiegły piątek wrócił z Rumunii. Przyniósł mi prezent w postaci nowego kapelusza. Na zdjęciu, które mi wysłał wdziałem go noszącego taki i podobał mi się, więc poprosiłem go, żeby dla mnie kupił. Powiedział, że kupił go w północnej części Rumunii i był zadowolony, że tak zrobił, ponieważ nie widział takiego podczas reszty podróży po kraju.

Spędziliśmy prawie półtorej godziny oglądając zdjęcia, które zrobił i powiedział, że bardzo podoba mu się ten kraj. Ludzie byli bardzo przyjaźni, miasta, które odwiedził, były niezwykłe i nie mógł uwierzyć, ilu ciekawym kościołom  zrobił zdjęcia. Zwykle nie fotografuje kościołów, ale powiedział, że kościoły były piękne, bardzo kolorowe wewnątrz i na zewnątrz. Byłem bardzo zaskoczony, jak wielkie wrażenie wywarły na nim kościoły.

Według niego w Rumunii znajduje się mnóstwo zamków i pałaców, a najpiękniejszy, jaki widział, należał do pierwszego króla Rumunii.

Zamek Peles to neorenesansowy zamek w Karpatach, w pobliżu Sinaia w Rumunii, na istniejącym średniowiecznym szlaku łączącym Transylwanię i Wołoszczyznę, wybudowanym w latach 1873-1914. Jego otwarcie miało miejsce w 1883 roku. Został zbudowany dla króla Carola I.

 Odwiedził także zamek Draculi, ale powiedział, że to nic w porównaniu z Zamkiem Peles. Zbyt skomercjalizowany i przepełniony turystami.

3 comments:

Shaz said...

Your post today was only Polish and Spanish. Was there a reason for this? Hat looks great!

Joan and David Piekarczyk said...

YES SHAZ, i DIDN'T CHECK IT. :-)

Anonymous said...


David

You are really style'n now....

Hoosier