Wednesday, May 16, 2018

Surprised again.

Another surprise from Amazon, they delivered the "lost in transit" Spanish books today. These are the same 2 books they delivered 2 weeks ago, free of charge, to make up for the lost books. I will give the first, Easy Spanish, to Joan for using and give the Advanced book to my friend Radek. He liked the English-Spanish book because it helps him with both languages.

We're watching an interesting series now from BBC called, Line of Duty. As you might guess from the title it's another police series taking place in England.It has 4 seasons so far but only 6 episodes per season so it won't take long to watch them all.

We received news from Karen that she got back 2 of the 5 documents with the Apostille attached. It's been 4 1/2 weeks since I mailed them to her. This is definitely a waiting game.

 Kolejna niespodzianka z Amazon, dziś dostarczyli hiszpańskie książki "zagubione w transporcie". Są to te same 2 książki, które zostały dostarczone 2 tygodnie temu bezpłatnie, aby wynagrodzić za zagubione książki. Pierwszą „Łatwy hiszpański” dam Joan, aby używała i książkę Advanced dam mojeu  znajomemu,  Radkowi. Lubił angielsko-hiszpańską książkę, ponieważ pomaga mu w obu językach.

Oglądamy teraz interesującą serię z BBC o nazwie Line of Duty. Jak można się domyślić z tytułu, to kolejna seria policyjna mająca miejsce w w Anglii. Składa się z 4 serii, ale tylko po 6 odcinków w każdej, więc nie zabierze wiele czasu, aby obejrzeć je wszystkie.

Otrzymaliśmy od Karen wiadomości, że otrzymała ona 2 z 5 dokumentów  załączonych do apostille. Minęły 4 i pół tygodnia, odkąd je wysłałem. To zdecydowanie gra na czekanie.

 Otra sorpresa de Amazon fue que entregaron hoy los libros en español "perdidos en tránsito". Estos son los mismos 2 libros que entregaron hace 2 semanas, sin cargo, para compensar los libros perdidos. Le daré la primera, Easy Spanish, a Joan por usarla y le daré el libro Advanced a mi amigo Radek. Le gustaba el libro en inglés y español porque lo ayuda con ambos idiomas.

Estamos viendo una serie interesante ahora de la BBC llamada, Line of Duty. Como se puede adivinar por el título, se trata de otra serie policial que tiene lugar en Inglaterra. Tiene 4 temporadas hasta el momento, pero solo 6 episodios por temporada, por lo que no tardará mucho en verlos todos.

Recibimos noticias de Karen que ella recibió 2 de los 5 documentos con la Apostilla adjunta. Han pasado 4 semanas y media desde que se los envié por correo. Este es definitivamente un juego de espera.

No comments: