Friday, May 04, 2018

Sunday?

Today is Sunday, yesterday was Sunday and the day before was Sunday. Not really because today is Friday but this long weekend makes everyday feel like Sunday. However, for us, Joan and I, every day is Sunday now. We don't have time clocks to punch, due dates for projects. time to be at work or things like that. Yes, there are times during some days for meeting with someone or a day to go somewhere but we set those dates. It is a wonderful benefit of being retired. It would not be possible to just sit at home and do very little with this remaining life, it is too short. We should make the most of it and we do try. Learning a new language, traveling to a new place, making new acquaintances, those are all things we look forward to. Life is good if you make it so.

Today we went for a drive on the back roads to Morasko and saw dozens of huge lilac bushes everywhere of the three colors, white, purple and lavender. The deep purple ones have the best aroma. When we lived in the U.S., during lilac season I had places where I could collect bouquets of them and bring them home for Joan. Where we live now it is not so easy because most are on private property. What a pity!

Stage 1 of our Spain trip for next year is confirmed for the 4th week of January to the 4th week of April. I cannot reserve flights until November according to Ryanair.


Dziś jest niedziela, wczoraj była niedziela i przedwczoraj była niedziela. Nie naprawdę, ponieważ dziś jest piątek, ale ten długi weekend sprawia, że codzienność przypomina niedzielę. Jednak dla nas, Joan i mnie, codziennie jest już niedziela. Nie mamy kart zegarowych do odbicia, terminów realizacji projektów,  czas na pracę i tego typu rzeczy. Tak, zdarza się, że w ciągu kilku dni spotykamy się z kimś lub dzień, aby się gdzieś wybrać, ale ustalamy te daty. To wspaniała korzyść z bycia na emeryturze. Nie można po prostu usiąść w domu i niewiele zrobić z pozostałym życiem, jest za krótkie. Powinniśmy w pełni je wykorzystać i staramy się. Nauka nowego języka, podróżowanie w nowe miejsce, nawiązywanie nowych znajomości, to wszystko, na co czekamy. Życie jest dobre, jeśli tak zrobisz.

Dzisiaj wybraliśmy się na przejażdżkę bocznymi drogami do Morasko i zobaczyliśmy tuziny ogromnych krzaków bzu w trzech kolorach: białym, fioletowym i lawendowym. Głęboko fioletowe mają najlepszy aromat. Kiedy mieszkaliśmy w USA, podczas sezonu kwitnienia bzu miałem miejsca, w których mogłem zbierać ich bukiety i przynieść do domu dla Joanny. Miejsce, w którym  teraz mieszkamy, nie jest to takie łatwe, ponieważ większość z nich znajduje się na terenie prywatnym. Jaka szkoda!

Pierwszy etap naszej hiszpańskiej wycieczki na przyszły rok jest potwierdzony na okres od  4 tygodnia stycznia do 4 tygodnia kwietnia. Według Ryanaira nie mogę zarezerwować lotów do listopada.
Hoy es domingo, ayer fue domingo y anteayer fue domingo. En realidad no, porque hoy es viernes, pero este largo fin de semana hace que la vida cotidiana recuerde el domingo. Pero para nosotros, Joan y yo, es domingo todos los días. No tenemos tarjetas de tiempo para rebote, fechas límite para proyectos, tiempo para trabajar y cosas por el estilo. Sí, sucede que en unos días nos encontramos con alguien o un día para ir a algún lado, pero establecemos estas fechas. Es un gran beneficio de estar retirado. No puedes sentarte en casa y hacer poco con el resto de tu vida, es demasiado corto. Deberíamos usarlos por completo y probar. Aprender un nuevo idioma, viajar a un lugar nuevo, hacer nuevos amigos es todo lo que estamos esperando. La vida es buena si lo haces.

Hoy fuimos a Morasko a dar un paseo lateral y vimos docenas de enormes arbustos de lilas en tres colores: blanco, morado y lavanda. Deep purple tiene el mejor aroma. Cuando vivíamos en los EE. UU., Durante la temporada de floración lila, tenía lugares donde podía recoger sus ramilletes y llevarlos a casa para Joanna. El lugar donde vivimos ahora no es tan fácil, porque la mayoría de ellos son privados. ¡Qué LASTIMA
La primera etapa de nuestra gira española para el próximo año se confirma para el período comprendido entre la 4ª semana de enero y la 4ª semana de abril. Según Ryanair, no puedo reservar vuelos para noviembre.

No comments: