Monday, May 14, 2018

It's OK now.

 I finally discovered the to make audio files that I can put on my phone for self-study of vocabulary. It's not that I was thinking about it before today but today I thought about it and did it. Now I can review new words I learn no matter where I am. Estoy allegro-I'm happy. I've been making lists for some time now of words and phrases and having Joan quiz me on them everyday.  My writing isn't that good so sometimes she has difficulty reading what I wrote. Now I can just listen and review. Another step forward..


Kind of freaked out last night when my external drives wouldn't work on our Samsung Smart TV and naturally I had no idea why. I tried several things to fix it but none worked. Finally, I just reset the TV to it's factory default settings, upgraded the software and now it works again. It's the old love/hate relationship with electronics.

W końcu odkryłem, jak mam tworzyć pliki audio, które mogę umieścić w telefonie do samodzielnego studiowania słownictwa. Nie chodzi o to, że myślałem o tym przedtem, ale dzisiaj pomyślałem o tym i to zrobiłem. Teraz mogę przeglądać nowe słowa, których się uczę, bez względu na to, gdzie jestem. Estegro allegro - jestem szczęśliwy. Od pewnego czasu robię listy słów i zwrotów, a Joan codziennie mnie przepytuje. Moje pismo nie jest zbyt czytelne, więc czasami ma trudności z przeczytaniem tego, co napisałem. Teraz mogę i słuchać, i przeglądać. Kolejny krok naprzód.

Ostatniego wieczoru panicznie się przestraszyłem, kiedy moje zewnętrzne dyski nie działały na naszym Samsung Smart TV i naturalnie nie miałem pojęcia dlaczego. Próbowałem kilka rzeczy, aby to naprawić, ale żaden nie zadziałał. Wreszcie, po prostu zresetowałem telewizor do jego domyślnych ustawień fabrycznych, zaktualizowałem oprogramowanie i teraz znów działa. To stary związek miłości / nienawiści z elektroniką.

Finalmente descubrí el para hacer archivos de audio que puedo poner en mi teléfono para estudiar el vocabulario por cuenta propia. No es que estuviera pensando antes de hoy, pero hoy lo pensé y lo hice. Ahora puedo revisar palabras nuevas que aprendo sin importar dónde estoy. Estoy allegro, estoy feliz. Hace algún tiempo que estoy haciendo listas de palabras y frases y que Joan me examine todos los días. Mi escritura no es tan buena, a veces tiene dificultades para leer lo que escribí. Ahora solo puedo escuchar y revisar. Otro paso adelante ...


Me asusté anoche cuando mis discos duros externos no funcionarían en nuestro Samsung Smart TV y, naturalmente, no tenía ni idea de por qué. Intenté varias cosas para solucionarlo, pero ninguno funcionó. Finalmente, simplemente reinicié el televisor a su configuración predeterminada de fábrica, actualicé el software y ahora funciona nuevamente. Es la antigua relación amor / odio con la electrónica.

No comments: