Thursday, May 31, 2018

Memorial Day

Memorial Day in Poland and in our house has 2 meanings although one will continue forever. It's been one week since my son passed and memory of him will be a daily occurrence.

It was another warm day, 33c with sunny skies an we stayed home to avoid the heat. Mainly watching movies with little motivation to do anything else. I have to get out of this state of mind somehow.
:
At 18:00 there was a procession through the neighborhood from the church.

Dzień Pamięci w Polsce iw naszym domu ma dwa znaczenia, choć jedno będzie trwać wiecznie. Minął tydzień od mojego syna i pamięć o nim będzie codziennie.

To był kolejny ciepły dzień, 33c ze słonecznymi niebiosami i zostaliśmy w domu, aby uniknąć upału. Głównie oglądanie filmów z małą motywacją do robienia czegokolwiek innego. Muszę jakoś wyjść z tego stanu umysłu.
:
O godzinie 18.00 odbyła się procesja przez sąsiedztwo z kościoła.


Memorial Day en Polonia y en nuestra casa tiene 2 significados, aunque uno continuará para siempre. Ha pasado una semana desde que mi hijo falleció y el recuerdo de él será algo cotidiano.

Era otro día cálido, 33c con cielos soleados y nos quedamos en casa para evitar el calor. Principalmente viendo películas con poca motivación para hacer cualquier otra cosa. Tengo que salir de este estado de ánimo de alguna manera.

A las 18:00 hubo una procesión por el barrio desde la iglesia.

No comments: