Wednesday, August 07, 2019

2 rights

So, I will get the bad news out of the way first. Polish food prices will likely keep accelerating given no price declines in the summertime despite seasonally higher production and no prospects for stabilization of labor costs, which have become the second key driver along with energy costs. I think those receiving the 500+ program will see it being eaten up by higher food and energy costs.

On the brighter side, the weather continues to be good for the next 4 days, 28, 24, 25, 29C. Another good day for a walk but we had a meeting with Zbyszek at 15:00 but after a conversation with Lila and then studying together, we didn't go out until the meeting time.

Z and I got into a discussion about a building in the Rynek I referred to as the Mielzyński Palace but he said it was only an old Hotel from what he remembers. He said it was impossible to be a palace from the way it looked, only a building occupying one block and with many windows.   I knew I didn't just make up the story of it being a former palace but couldn't remember my source at the moment. Returning home, I searched the internet and found, at one time, there was a  palace built in the years 1795-1798 as a result of the reconstruction of a tenement house purchased in 1772 by Maksymilian Mielżyński. However, already in 1800, the building was rebuilt into a tenement house. The palace was completely destroyed during the fighting in 1945. It was rebuilt in the classical style in the years 1954-1957 and later became a hotel. So, both of us were right.

Więc najpierw zostawię za sobą złe wieści. Ceny żywności w Polsce najprawdopodobniej będą nadal rosły, biorąc pod uwagę brak spadku cen w okresie letnim i to pomimo sezonowo wyższej produkcji oraz braku perspektyw stabilizacji kosztów pracy, które stały się drugim, razem z energią, kluczowym czynnikiem napędzającym koszty. Myślę, że osoby otrzymujące pieniądze z programu 500+ zobaczą, jak pochłania je wyższy koszt żywności i energii.

Z drugiej strony pogoda będzie ładna przez kolejne 4 dni, 28, 24, 25, 29 ° C. Kolejny dobry dzień na spacer oraz spotkanie ze Zbyszkiem o 15.00, ale po rozmowie z Lilą i wspólnym uczeniu się, nie wychodziliśmy z domu aż do czasu spotkania.

Zbyszek i ja wdaliśmy się w dyskusję na temat budynku na Rynku, który nazywałem Pałacem Mielżyńskich, ale on powiedział, że z tego, co pamięta to tylko stary hotel. Powiedział, że z wyglądu nie może być pałacem, to tylko budynek z jednej bryły i z wieloma oknami. Wiedziałem, że nie wymyśliłem historii o tym, że jest to dawny pałac, ale w tamtej chwili nie pamiętałem źródła, z którego to wziąłem. Po powrocie do domu przeszukałem internet i znalazłem, że kiedyś był to pałac zbudowany w latach 1795–1798 w wyniku przebudowy kamienicy zakupionej w 1772 r. przez Maksymiliana Mielżyńskiego. Jednak już w 1800 r. budynek przebudowano na kamienicę. Pałac został całkowicie zniszczony podczas walk w 1945 r. W latach 1954–1957 został odbudowany w stylu klasycystycznym, a później stał się hotelem. Więc oboje mieliśmy rację.

No comments: