Friday, August 23, 2019

Guinea pig.

We went to have Joan's fingerprints taken, they take only the index fingers using a scanner, no more ink blotters. The young man accepting the documents was very cordial, looked over all of them and said only the residence permit was a problem because it had expired already.  Even though our rental contract is good until August 2020, the residence permit expiration date for Joan was the date of her E.U. residence permit. I feel like a guinea pig on the wheel. Joan can't proceed to get her E.U. resident card because she can't get the zameldownia(place of residence) and she can't get the zameldowania because she doesn't have a resident card. Somehow I have to get this fixed. Needless to say, it was a VERY frustrating morning.

The bright side was coming home and seeing the "fields of gold" shining brilliantly in full shine. It lifted my spirits enough to do a little house cleaning, go for a walk and listen to some music. Joan di some clothes washing and then started preparing tonights dinner, Cobb salad.

It seems that the 3rd Democratic Presidential debate is nearing a 2 night affair again. 10 have qualified but with 1 week left to qualify, 3 more candidates are close. If  that happens, the debates will take place on September 12th and 13th.

However, CNN is devoting the evening of Sept. 4 to the climate crisis. Eight of the Democratic candidates initially accepted CNN's invitation to discuss this critically important issue: former Vice President Joe Biden; Sen. Cory Booker of New Jersey; South Bend, Indiana, Mayor Pete Buttigieg; Sen. Amy Klobuchar of Minnesota; former Rep. Beto O'Rourke of Texas; Sen. Bernie Sanders of Vermont; Sen. Elizabeth Warren of Massachusetts; and businessman Andrew Yang.

Sen. Kamala Harris of California initially declined CNN's invitation, citing a scheduling conflict. But her campaign informed CNN on Tuesday morning that the senator would participate. The town hall will air live on CNN platforms around the world. For me, this debate is more important. The Presidential debate will have only 1 question about climate change with each candidate having only 2 minutes to respond.
 
Poszliśmy po odciski palców Joan, biorą tylko palce wskazujące za pomocą skanera, nie więcej plam atramentowych. Młody człowiek przyjmujący dokumenty był bardzo serdeczny, przejrzał je wszystkie i powiedział, że problem stanowi tylko zezwolenie na pobyt, ponieważ już wygasło. Mimo że nasza umowa najmu jest ważna do sierpnia 2020 r., Data wygaśnięcia zezwolenia na pobyt Joan była datą jej E.U. zezwolenie na pobyt. Czuję się jak świnka morska na kole. Joan nie może przystąpić do zdobycia E.U. karta rezydenta, ponieważ nie może uzyskać zameldowni (miejsca zamieszkania) i nie może uzyskać zameldowania, ponieważ nie ma karty rezydenta. Jakoś muszę to naprawić. Nie trzeba dodawać, że był to bardzo frustrujący poranek.

Jasna strona wracała do domu i widziała „złote pola” lśniące w pełnym blasku. Podniosło mnie to na duchu, aby zrobić porządki w domu, iść na spacer i posłuchać muzyki. Joan di trochę prania, a potem zaczęła przygotowywać dzisiejszy obiad, sałatka Cobb.

Wygląda na to, że trzecia demokratyczna debata prezydencka znów zbliża się do 2 nocy. 10 zakwalifikowało się, ale pozostało 1 tydzień do zakwalifikowania, 3 kolejnych kandydatów jest blisko. Jeśli tak się stanie, debaty odbędą się w dniach 12 i 13 września.

Jednak CNN poświęca wieczór 4 września na kryzys klimatyczny. Ośmiu kandydatów demokratycznych początkowo zaakceptowało zaproszenie CNN do omówienia tej niezwykle ważnej kwestii: były wiceprezydent Joe Biden; Senator Cory Booker z New Jersey; South Bend, Indiana, burmistrz Pete Buttigieg; Senator Amy Klobuchar z Minnesoty; były przedstawiciel Beto O'Rourke z Teksasu; Senator Bernie Sanders z Vermont; Senator Elizabeth Warren z Massachusetts; i biznesmen Andrew Yang.

Senator Kamala Harris z Kalifornii początkowo odrzucił zaproszenie CNN, powołując się na konflikt o harmonogram. Ale jej kampania poinformowała CNN we wtorek rano, że weźmie udział senator. Ratusz będzie transmitowany na żywo na platformach CNN na całym świecie. Dla mnie ta debata jest ważniejsza. W debacie prezydenckiej będzie tylko jedno pytanie dotyczące zmian klimatu, a każdy kandydat ma tylko 2 minuty na odpowiedź.

No comments: