Saturday, August 17, 2019

Field of Gold.

Coming home this afternoon after spending time in the center we couldn't help but remember the two beautiful purple fields we first saw as we drove up to our future complex. The purple has been gone for some years now, replaced in the autumn by goldenrod in brilliant yellow color when in full bloom and the sun is shining. Today it was overcast but the sun still managed to brighten the goldenrod. Unfortunately, from the beautiful scenery point of view, the field on the left of the entrance road was sold and now many new flats have taken the place of the goldenrod. Of course, housing is needed, so it was inevitable, especially since this is a good location in proximity to the center. The field on the right side is partially sold closer to the complex and already flats are under construction.  The sign at the other end already gives new notification of new flats to be built so this goldenrod field may only be enjoyable for another year or two. We will enjoy it while we can.

Graduation Congratulations to Gillian Frederick, daughter of Allison and Greg Frederick, Joan's cousin. She graduated from the University of Oregon, School of Music and Dance. She is a violinist.

Wracając do domu tego popołudnia po spędzeniu czasu w centrum, nie mogliśmy nie wspomnieć o dwóch pięknych purpurowych polach, które po raz pierwszy zobaczyliśmy, gdy jechaliśmy do naszego przyszłego kompleksu. Fiolet zniknął już od kilku lat, jesienią zastąpił go nawłoć w jaskrawożółtym kolorze, gdy kwitnie i świeci słońce. Dziś było pochmurno, ale słońce wciąż rozjaśniało nawłoci. Niestety, z punktu widzenia pięknej scenerii, pole po lewej stronie drogi wjazdowej zostało sprzedane i teraz wiele nowych mieszkań zajęło miejsce nawłoci. Oczywiście potrzebne są mieszkania, więc było to nieuniknione, zwłaszcza że jest to dobra lokalizacja w pobliżu centrum. Pole po prawej stronie jest częściowo sprzedawane bliżej kompleksu, a mieszkania już są w budowie. Znak na drugim końcu już powiadamia o nowych mieszkaniach do wybudowania, więc to pole nawłoci może być przyjemne tylko przez kolejny rok lub dwa. Będziemy się cieszyć, póki będziemy mogli.

Gratulacje dla Gillian Frederick, córki Allison i Grega Fredericka, kuzyna Joan. Ukończyła Universitet z Oregonu, Szkoła Muzyka i Tańca. Ona jest skrzypaczką.

No comments: