Sunday, August 25, 2019

Growing up.

Amazing how the neighbor's children I first saw as babies are now playing soccer behind our complex and Zuzanna is a tall as Joan. There has been very little change in Joan and I but these kids are growing like crazy. Some of the other ones I have known are in university and some have finished and in the workforce. Time really does fly when you get older.

My friend, Michał, just returned from a trip to his ancestral home around Zamość with his son. He showed me a lot of pictures. We visited there some years ago but not to the exact place where he came from. Most of his ancestors are buried in the cemetery in Zamość.

He took several pictures of the old Jewish cemetery and it was interesting to see the neglect of this place. Now there are few Jewish people to care for it. There were all murdered by the Nazis.

Before the war, nearly 12 thousand Jews lived in Zamość. About 2/3 of them left Zamość in 1939 with Soviet Troops and the rest were murdered in an extermination camp in Belzec. located 40 km from Zamość. The Rotunda, where 8 thousand people were murdered, is now a mausoleum of war victims from the Zamość Region.

We spent the day outside, walking to see the "fields of gold" again. The aroma of the goldenrod is overwhelming now. Then we walked down to the little park by the school and just sat for a while talking about the things we need to do this week. It was just too nice to go home but Joan wanted to prepare tonight's dinner, a fruit salad before she Skyped with her daughter.

Niesamowite, jak dzieci sąsiada, które po raz pierwszy zobaczyłem, kiedy dzieci grają w piłkę nożną za naszym kompleksem, a Zuzanna jest wysoka jak Joan. Joan i ja niewiele się zmieniły, ale te dzieci rosną jak szalone. Niektóre inne, które znałem, są na uniwersytecie, a niektóre ukończyły i pracują. Czas naprawdę leci, gdy się starzejesz.

Mój przyjaciel Michał właśnie wrócił z synem do wycieczki do rodzinnego domu w okolicy Zamościa. Pokazał mi wiele zdjęć. Odwiedziliśmy ją kilka lat temu, ale nie dokładnie w tym miejscu, skąd pochodził. Większość jego przodków jest pochowana na cmentarzu w Zamościu.

Zrobił kilka zdjęć starego cmentarza żydowskiego i interesujące było zaniedbanie tego miejsca. Teraz niewielu Żydów ma o to dbać. Wszyscy zostali zamordowani przez nazistów.

Przed wojną w Zamościu mieszkało prawie 12 tysięcy Żydów. Około 2/3 z nich opuściło Zamość w 1939 r. Wraz z oddziałami radzieckimi, a resztę zamordowano w obozie zagłady w Bełżcu. położony 40 km od Zamościa. Rotunda, w której zamordowano 8 tysięcy osób, jest teraz mauzoleum ofiar wojen z Zamojszczyzny.

Spędziliśmy dzień na zewnątrz, chodząc znów, by zobaczyć „złote pola”. Aromat nawłoci jest teraz przytłaczający. Potem zeszliśmy do małego parku przy szkole i po prostu siedzieliśmy przez chwilę, rozmawiając o rzeczach, które musimy zrobić w tym tygodniu. Po prostu zbyt miło było wracać do domu, ale Joan chciała przygotować dzisiejszy obiad, sałatkę owocową, zanim Skyped z córką.


3 comments:

Timelesslady said...

Hello from the US, New Jersey. I love reading bloggers who have like interests in their profiles. Our like interest was the movie Moonstruck. I hope you have a blessed day.

Anonymous said...

In this entry I was catching up on, you bring up the subject of cemeteries and ancestral burials.

I find you very practical in your life outlook (and details), but, unless I missed any past entries, have you yourselves discussed and planned for where your final resting places will be (U.S. or Poland).

IF this is too private, sensitive or depressing a subject, you need not reply, but I was just curious, since you cover most other topics about health, politics, etc.

I am 64 and have been considering the subject myself; recently an older cousin was considering a "green burial", but it is not yet legal in some states (apparently not his).

~Stephanie

Joan and David Piekarczyk said...

Yes, it's a bio-urn in the nearest forest wherever we are.