Monday, August 19, 2019

Miss it.

I really miss playing music. It was part of my life for many years. The time spent in university music school opened up a whole new world to me, mostly from the classical side of music. I always loved jazz so I was well versed in that but my background in classical was sketchy. Yes, I played the typical classical guitar pieces and knew Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, Stravinsky, and others but it wasn't until school that I really had to study the history of the music. Now, I just listen everyday. One of my favorite "new" composers is Arvo Part from Estonia. Then there were the composers who took music to the extreme like Karlheinz Stockhausen, Krzysztof  Penderecki, and Stravinsky.

I'm happy to see granddaughter Nikki so involved with music now an well as her brother, Joseph. She already plays the electric and classical guitar, bass and Piano. Last week she bought a drum set and is determined to learn how to play it.

Joseph has become more involved with the piano and is now teaching piano part-time while he attends college. If accepted he will be going to the University of Colorado this year. While he was with us the year in Granada he said he wanted to go to school there but I knew it was only a vacation fascination with Granada.

Naprawdę tęsknię za odtwarzaniem muzyki. To było częścią mojego życia przez wiele lat. Czas spędzony w uniwersyteckiej szkole muzycznej otworzył mi zupełnie nowy świat, głównie z klasycznej strony muzyki. Zawsze kochałem jazz, więc byłem w tym dobrze zaznajomiony, ale moje doświadczenie w klasyce było pobieżne. Tak, grałem na typowych gitarach klasycznych i znałem Bacha, Beethovena, Mozarta, Chopina, Strawińskiego i innych, ale dopiero w szkole naprawdę musiałem studiować historię muzyki. Teraz słucham codziennie. Jednym z moich ulubionych „nowych” kompozytorów jest Arvo Part z Estonii. Potem byli kompozytorzy, którzy doprowadzili muzykę do skrajności, jak Karlheinz Stockhausen, Krzysztof Penderecki i Strawiński.

Cieszę się, że wnuczka Nikki jest tak zaangażowana w muzykę, a także jej brat Joseph. Gra już na gitarze elektrycznej i klasycznej, basie i pianinie. W zeszłym tygodniu kupiła zestaw perkusyjny i jest zdeterminowana, aby nauczyć się grać.

Joseph bardziej zaangażował się w grę na fortepianie i teraz uczy gry na pół etatu, gdy uczęszcza na studia. Jeśli zostanie przyjęty, w tym roku pojedzie na University of Colorado. Podczas gdy był z nami przez rok w Granadzie, powiedział, że chce tam iść do szkoły, ale wiedziałem, że to tylko fascynacja wakacjami w Granadzie.

No comments: