Wednesday, August 14, 2019

Milonga.

Back to the Consulates office today with my "Official" birth registry certificate in Poland. The counselor said she would meet with the head of the civil registry to see what the problem is with the registration. She does not normally work with such things so it is nice of her to go out of her way to try and help us. She has always been very helpful to us since we arrived here 12 years ago.

I had a meeting today with Radek. He goes today to Berlin for a milonga. Milonga is an event where Argentine tango is danced. The venue dedicated to milongas may also be called "milonga". People who frequently go to milongas may be called milongueros.
The music played is mainly tangovals and milonga. Most milongas are held on a regular basis (usually weekly), and they often begin with dancing classes and sometimes demonstration dances. Usually, three to five songs of a kind are played in a row (this is called tanda) followed by a short musical break (called cortina) to clear the dance floor and facilitate partner changes. There are a number of informal rules that dictate how dancers should choose their dancing partners and navigate the floor.
When Joan and I were in Croatia some years ago we watched the milonga in a public square for about an hour. It was interesting to watch the dancers perform and see how they used eye contact to attract a dancing partner. If the one they were looking at looked away, it meant no.

Wracam dziś do biura konsulatu z moim „oficjalnym” aktem urodzenia w Polsce. Doradca powiedział, że spotka się z szefem rejestru stanu cywilnego, aby sprawdzić, na czym polega problem z rejestracją. Zwykle nie pracuje z takimi rzeczami, więc miło z jej strony, że starała się nam pomóc. Zawsze była dla nas bardzo pomocna, odkąd przybyliśmy tutaj 12 lat temu.

Miałem dziś spotkanie z Radkiem. Dzisiaj jedzie do Berlina na milongę. Milonga to wydarzenie, w którym tańczy się tango argentyńskie. Miejsce poświęcone milongom można również nazwać „milonga”. Ludzie, którzy często chodzą na milongi, mogą nazywać się milongueros.

Odtwarzana muzyka to głównie tango, vals i milonga. Większość milongi odbywają się regularnie (zwykle co tydzień) i często zaczynają się od lekcji tańca, a czasem tańców demonstracyjnych. Zwykle trzy do pięciu piosenek jest odtwarzanych z rzędu (nazywa się to tanda), po czym następuje krótka przerwa muzyczna (zwana cortina), aby wyczyścić parkiet i ułatwić zmianę partnera. Istnieje wiele nieformalnych zasad, które określają, jak tancerze powinni wybierać partnerów do tańca i poruszać się po podłodze.


Kiedy Joan i ja byliśmy w Chorwacji kilka lat temu, obserwowaliśmy milongę na publicznym placu przez około godzinę. Ciekawie było oglądać występy tancerzy i zobaczyć, jak wykorzystali kontakt wzrokowy, aby przyciągnąć partnera do tańca. Jeśli ten, na którego patrzyli, odwrócił wzrok, oznaczało to, że nie.

No comments: