Sunday, June 01, 2014

Cousin Mickey.

Michael Babic passed away at age 58, at 5:30AM. He was a son of Andy and Mary Babic, grandson of Adam and Rosalja Kazmierczak, great grandson of Jozef and Ludwika Kazmierczak. He was the youngest of the cousins I grew up with in America. They always lived close to us so it was easy to see them frequently. As we got older and went our own seperate ways we didn't see each other as much but he was a cousin who helped build my house in Michigan for a few weeks and his mother, my aunt, came to stay in the forest with us while we worked.


Michael Babic zmarł w wieku 58 lat, na 05:30. Był synem Andy'ego i Mary Babic, wnuk Adama i Rosalja Kaźmierczak, prawnuk Józefa i Ludwika tak Kaźmierczaka. Był najmłodszym z kuzynów dorastałem w Ameryce. Oni zawsze żyli blisko nas, więc łatwo było je zobaczyć często. Jak mamy starsze i poszedł własne drogami nie widzimy siebie jak najwięcej, ale był kuzyn, który pomógł zbudować dom w Michigan na kilka tygodni i jego matki, ciotki, przyszedł na pobyt w lesie z nami podczas gdy pracowaliśmy.

No comments: